AKTUELNO

Ministar finansija Dušan Vujović sastao se u Vašingtonu sa potpredsednikom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Sirilom Milerom.

Na sastanku, održanom u okviru prolećnog zasedanja Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, pohvaljen je uspeh u sprovođenju i završetku trogodišnjeg stendbaj aranžmana iz predostrožnosti koji je Vlada Srbije početkom 2015. zaključila sa Međunarodnim monetarnim fondom.

Potpredsednik Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Siril Miler ocenio je da je Srbija ostvarila posebne rezultate u domenu makro monetarne stabilizacije i fiskalne konsolidacije i dodao da je optimista u odnosu na pravac kojim se ide. Miler je rekao da Srbija sada, bolje nego ikad, ima uvid u realne mogućnosti razvoja, te da joj to pomaže da precizno definiše prioritete u nastavku reformi. On je ukazao da je, u procesu aktivnog prilagođavanja tržišta novoj situaciji na globalnom i regionalnom nivou, važno da Srbija ostane u grupi zemalja sa najboljim fiskalnim, makro i reformskim rezultatima, i na taj način nastavi da šalje poruku stabilne i sigurne zemlje Balkana.

- Srbija je ostvarila zapažene pomake na putanji kojom je krenula pre nekoliko godina i sada je potrebno da sa istom posvećenošću nastavi pozitivan progres u završetku započetih projekata i reformi - izjavio je Miler i dodao da je, zbog dobrog rejtinga i rezultata, omogućeno zrelo tržište za nove investitore, a da će Svetska banka nastaviti da sarađuje i pruža podršku Vladi Srbije tokom izazova koji još predstoje.

Ministar Vujović je rekao da Srbija planira da istraje u svim reformama koje su započete i nastavi putem dinamičnog privrednog rasta i stabilne makroekonomske situacije, naglašavajući značaj podrške koju u ovom domenu, kroz strukturne i druge zajmove, pruža Svetska banka.

- Završili smo trogodišnji aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom sa uspehom, ali takođe imamo niz zadataka, poput reforme javne uprave, reforme Poreske uprave i poreskog sistema, restruktuiranja velikih državnih preduzeća i završetka procesa privatizacije preduzeća u vlasništvu države koji su pred nama i koje jednako želimo da dovršimo - rekao je ministar Vujović i dodao da će Srbija nastaviti putem dinamičnog privrednog rasta i stabilne makroekonomske situacije, naglašavajući značaj podrške koju, u ovom domenu, kroz strukturne i druge zajmove, pruža Svetska banka.

Na prolećnom zasedanju dve najvažnije međunarodne finansijske institucije, koji se svakog proleća održava u Vašingtonu, ministar Vujović i potpredsednik Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Siril Miler potpisali su i tri dokumenta - ugovor o donaciji i dva sporazuma o savetodavnim uslugama uz naknadu (eng. Reimbursable Advisory Services, RAS).

#Dušan Vujović

#Srbija

#Svetska banka

'