AKTUELNO

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić prisustvovala je sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, na kojoj je razmatran Nacrt zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, koji reguliše visinu plate i drugih primanja zaposlenih u javnoj upravi u autonomnoj pokrajini i lokalnim samoupravama.

Savet je dao pozitivno mišljenje na Nacrt zakona, a na sastanku je dogovoreno i da pregovori o minimalnoj ceni rada za 2018. godinu započnu već sutra.

Cilj ovog zakona je da se radna mesta vrednuju na pravičniji način, a visina zarada reguliše transparentno i ujednačeno.

Ključna izmena koju ovaj zakon donosi je uvođenje principa "jednaka plata za jednak rad kod istog poslodavca", čime se kreira osnova da zaposleni koji se više angažuju i postižu bolje rezultate budu i nagrađeni za svoj rad.

Donošenje zakona obezbeđuje da koeficienti zvanja, položaja i radnih mesta nameštenika budu određeni na osnovu jasno definisanih pravila, koja ne ostavljaju prostor nejednakom postupanju u istim situacijama.

Mihajlović: Žeželjev most gotov do 21. novembra

Na sednici ovog nezavisnog tela, koje čine predstavnici Vlade Srbije, reprezentativnih udruženja poslodavaca i reprezentativnih sindikata, navedeno je da nacrt zakona omogućava i da delovi javnog sektora, na nivou autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, preuzmu odgovornost za sopstvenu ekonomsku održivost i lokalni ekonomski razvoj.

Kako je istaknuto na sednici, plate zaposlenih u autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne samouprave trenutno uređuje veći broj propisa, zbog čega ne postoji jedinstvena osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih.

Usvajanje Zakona obezbediće veću tranparentnost i jednake uslove za vrednovanje učinka svih zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave.

Na 70. redovnoj sednici bilo je reči i o osnivanju i funkcionisanju lokalnih socijalno-ekonomskih saveta, kao i o formiranju delegacije Saveta za učešće na Globalnoj konferenciji za iskorenjivanje dečijeg rada, koja će biti održana od 14. do 16. novembra, u glavnom gradu Argentine, Buenos Ajresu.

#Ana Brnabić

#Cena

#zarada

'