AKTUELNO

Na Međunarodni aerodrom Sarajevo danas su stigli osoblje i oprema za najveću godišnju vežbu EUFOR-a 'Brzi odgovor 19'.

Vežba predstavlja godišnju proveru sposobnosti EUFOR-a da brzo pojača svoje snage u BiH, koristeći deo svojih rezevnih snaga koje se u stanju visoke pripravnosti nalaze u partnerskim državama.

"Brzi odgovor 19" održaće se u saradnji s vlastima BiH na lokacijama širom BiH od 7. do 11. oktobra.

Portparol EUFOR-a Tim Liki (Leckey) naveo je da je ova već uobičajena godišnja vežba pokazuje svim građanima BiH posvećenost EUFOR-a pružanju podrške u održavanju mirnog okruženja.

- Ona je takođe odlična mogućnost za EUFOR da ojača svoju blisku saradnju s Oružanim snagama BiH i agencijama za sprovođenje zakona, budući da u raznim scenarijima vežbe delujemo zajedničkI - rekao je Liki.

Višenacionalna jedinica EUFOR-a blisko sarađuje s Oružanim snagama BiH (OS BiH) i agencijama za sprovođenje zakona, sprovodi zajedničku obuku i razmenjuje veštine i iskustva koji će biti demonstrirani tokom vežbe.

Pripadnicima Višenacionalne jednice EUFOR-a, OS BiH i agencija za sprovođenje zakona pridružiće se deo prezevmpg kontingenta EUFOR-a iz Austrije, Mađarske, Rumunije, Bugarske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Vežba "Brzi odgovor 19" omogućiće Glavnj komandi UFOR-a uvežbavanje komandovanja i nadžora u velikoj vežbi. Snage će imati mogućnost da prošire znanja i steknu nova iskustva u zadacima koji se spovode u operacijama podrške miru.

#BiH

#EU

#Vojska

'