AKTUELNO

Tokom 2017. godine u Vojnomedicinskoj akademiji urađene su dve transplantacije jetre, 20 transplantacija bubrega (šest kadaveričnih i 14 od živih donora) i 60 transplantacija matičnih ćelija hematopoeze (33 alogene i 27 autolognih).

U Vojnomedicinskoj akademiji uspešno je urađena još jedna, sedma po redu, transplatacija bubrega kod pacijenta N.M. (25) iz Boževca, Malo Crniće, saopšteno je iz ove medicinske ustanove. Od početka godine u VMA je urađeno sedam transplatacija bubrega i jedna transplatacija jetre, što je dobar rezultat transplantacionog programa VMA u prvom kvartalu.

Nakon utvrđene moždane smrti i uz prethodno dobijenu saglasnost porodice donora do sada su urađene dve transplantacije bubrega i jetra, a ostalih pet transplantacija bubrega su bile žive srodne transplantacije.

Transplantacije bubrega, navodi se, tokom ove godine karakteriše učestalost srodnog davalaštva, a najčešći davaoci ovog parnog organa bile su majke svojoj deci, kao što je i sada slučaj.

Dvadesetpetogodišnji recipijent bubrega N.M. nalazio se na kućnoj dijalizi oko šest meseci, a zahvaljujući transplantaciji očekuje ga kvalitetniji način života. Celokupan program transplantacije u VMA, koji uključuje zahtevne hirurške tehnike uspešno se realizuje bez ranih hirurških komplikacija.

Takođe, zahvaljujući modernoj indukcionoj imunosupresivnoj terapiji uz imunosupresivnu terapiju održavanja, nije bilo akutnog odbacivanja organa.

Akcenat u daljem praćenju transplantiranih pacijenata nastaviće se po principu multidisciplinarnog vođenja pacijenata u cilju dugotrajnog i kvalitetnog preživl?avanja bolesnika i transplantiranih organa.

Program zaveštanja organa pokrenut je u Vojnomedicinskoj akademiji 2002. godine, a godišnje preko 1000 građana potpiše donorsku karticu u VMA.

#Bubrezi

#Transplantacija

#VMA

'