AKTUELNO

U Vojnomedicinskoj akademiji uspešno su izvedene dve intervencije uklanjanja tromba iz zapušenog krvnog suda u akutnoj fazi moždanog udara.

Nakon intervencija trombektomije oba pacijenta nalaze se u stabilnom stanju, dobro se osećaju i njihov dalji oporavak odvija se u jedinici za moždani udar Klinike za neurologiju, saopštila je VMA.

Trombektomija je napredna neurološka metoda, kojom se umanjuju šanse da nastupe trajne posledice i smatra se krunom lečenja teškog moždanog udara.

Imajući u vidu da su pacijenti primljeni u VMA kao hitni slučajevi, a s obzirom da je proteklo više vremena od dozvoljenog za primenu trombolitičke terapije - trombolize, doneta je konzilijarna odluka da se, u skladu sa predviđenim protokolima, izvrši trombektomija, odnosno trombaspiracija.

Začepljenom krvnom sudu pristupilo se putem katetera, aspiracijom je izvučen materijal, nakon čega je uspostavljena kolateralna cirkulacija i došlo je do povlačenja simptoma moždanog udara.

Uvođenjem savremenih metoda lečenja moždanog udara u redovnu kliničku praksu znatno se unapređuje lečenje ove vrste oboljenja, kod koje je od presudne važnosti pružanje adekvatne medicinske pomoći u ograničenom vremenskom roku.

Kako se navodi, intervencije je izveo multidisciplinarni tim VMA koji su činili načelnik Grupe neuropsihijatrijskih klinika VMA puk. prof. dr Ranko Raičević, neurolozi prof. dr Dragana Obradović i ppuk. dr Bojan Jovanović, radiolozi ppuk. dr Siniša Rusović i dr Miodrag Mihajlović, anesteziolozi prim. dr. Krasimirka Grujić i dr Daliborka Jaćimović, kao i anestetičari, medicinski i radiološki tehničari i ostalo medicinsko osoblje.

#Operacija

#VMA

'