AKTUELNO

Izmenjene odredbe Zakona o elektronskom fakturisanju kojima se uređuje elektronsko evidentiranje obračuna PDV primenjuju se od 1. januara 2024. godine, počev za poreski period prvi kvartal 2024. godine. Obaveza elektronskog evidentiranja prethodnog poreza primenjuje se za poreske periode, u skladu sa zakonom kojim se uređuje PDV, koji počinju posle 31. avgusta.

Ministarstvo finansija objavilo je Uputstvo za elektronsko evidentiranje obračuna PDV u Sistemu elektronskih faktura (SEF).

Zakonom o elektronskom fakturisanju propisano je ko su obveznici elektronskog evidentiranja obračuna PDV i elektronskog evidentiranja prethodnog poreza.

- Elektronsko evidentiranje PDV, uz implementaciju funkcionalnosti neophodnih za integraciju sa informacionim sistemom Uprave carina i sa Sistemom za upravljanje fiskalizacijom, predstavlja neophodan preduslov da se, korišćenjem SEF-a, omogući preuzimanje podataka koji su od značaja za pripremu preliminarne poreske prijave PDV - navedeno je u Uputstvu.

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV na SEF-u vrši se za poreski period, a sve u skladu sa zakonom kojim se uređuje PDV, dok je rok od deset dana po isteku poreskog perioda.

- Ako od isteka ovog roka dođe do promene koja ima uticaj na elektronsko evidentiranje obračuna PDV, vrši se korekcija elektronskog evidentiranja obračuna PDV u roku za podnošenje poreske prijave za poreski period u kojem je došlo do ove promene - objašnjava se.

Elektronsko evidentiranje prethodno nastalog poreza vršiće se za poreski period, u roku od deset dana po isteku poreskog perioda.

- Ukoliko po isteku ovog roka dođe do promene koja je od uticaja na elektronsko evidentiranje prethodnog poreza, obveznik PDV korigovaće elektronsko evidentiranje prethodnog poreza u roku za podnošenje poreske prijave za poreski period u kojem je došlo do te promene - ističe se.

Korisnik SEF-a može da pristupi elektronskom evidentiranju obračuna PDV tako što izabere opciju "Pojedinačna evidencija PDV" ili "Zbirna evidencija PDV" u glavnom meniju na korisničkom interfejsu, a unos podataka mogu imati one osobe kojima je dodeljena uloga administratora.