AKTUELNO

Sekretarijat za javne prihode obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. februar 2024. godine rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2024. godinu.

Porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja, prema Zakonu o porezima na imovinu. Za obveznike koji ne vode poslovne knjige – fizička lica, iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije za prvi kvartal 2024. godine jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal utvrđen rešenjem za 2023. godinu.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka, navodi se u saopštenju Sekretarijata za javne prihode.

Za dobijanje potrebnih informacija obveznici se mogu javiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih odeljenja Sekretarijata za javne prihode, koji su objavljeni na internet-stranici Grada Beograda, ili se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode svakog radnog dana od 8 do 14 časova, izuzev srede, kada je radno vreme sa strankama od 8 do 18.30 časova, saopšteno je iz Sekretarijata za javne prihode.

Autor: