AKTUELNO

Sekretarijat za javne prihode Grada Beograda saopštio je danas da rok za plaćanje godišnjeg poreza na imovinu za prvi kvartal 2024. godine za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe u sredu, 14. februara.

Kako se navodi, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja, prema Zakonu o porezima na imovinu.

Dodaje se da je za obveznike koji ne vode poslovne knjige, odnosno za fizička lica, iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije za prvi kvartal 2024. jednak iznosu poreza za poslednji kvartal utvrđen rešenjem za 2023. godinu.

"Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka", navedeno je u saopštenju.

Ističe se da za sve informacije obveznici mogu javiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih odeljenja Sekretarijata za javne prihode, koji su objavljeni na internet-stranici Grada Beograda ili se obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode svakog radnog dana od 8 do 14 časova, izuzev srede, kada je radno vreme sa strankama od 8 do 18.30 časova.