AKTUELNO

U zdravstvenom sistemu Srbije 1. septembra počeće pilot-projekat "Telefonska konsultacija gradjana sa izabranim lekarom na primarnom nivou", najavilo je danas Ministarstvo zdravlja.

Gradjani će tako moći da zakažu telefonsku konsultaciju sa izabranim lekarom, umesto odlaska u dom zdravlja i čekanja u redu.

Telefonske konsultacije će moći da se zakažu pre svega za redovne odlaske hroničnih bolesnika i manje konsultacije u domovima zdravlja kod izabranih lekara, navedeno je u saopštenju.

Do sada su u Srbiji pokrenuti slični pilot-projekti: eDijabetes i Konsultacije lekara specijalista sa gradjanima koji tako ;ne moraju da nose upute, rezultate i nalaze od lekara do lekara.

Rezultati projekta eDijabetes pokazali su da bi njegovom primenom ukupni period zbrinjavanja pacijenta terapijom mogao da bude i do šest puta kraći u odnosu na standardni postupak.

#Konsultacije

#Ministarstvo Zdravlja

#izabrani lekar

#telefon