AKTUELNO

Ministarstvo trgovine Srbije pozvalo je danas registrovane proizvođače hleba da kupe brašno tipa "T-500" po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi, po ceni od 33 dinara po kilogramu, sa porezom na dodatu vrednost (PDV).

Prijavljivanje traje od 26. avgusta do 6. septembra 2022. godine.

Maksimalne količine brašna koje pekari mogu kupiti, biće određene proporcionalno proizvodnji hleba od tog brašna po najvišoj proizvođačkoj ceni od 41,20 dinara po vekni, počevši od 1. juna 2022. godine do 26. avgusta 2022. godine i nameravanoj proizvodnji po proizvođačkoj ceni od 45,88 dinara po vekni ili drugoj proizvođačkoj ceni, koju odredi Vlada Srbije, do 1. decembra 2022.

Ministarstvo trgovine će konačne spiskove, sa određenim maksimalnim količinama brašna, dostaviti Republičkoj direkciji za robne rezerve, a proizvođači hleba, koji budu na spiskovima, obavezni su da s tom direkcijom zaključe ugovore o kupovini brašna, u kojima će se tačno definisati sve što je bitno za realizaciju tog posla.

Posle plaćanja, proizvođači hleba će dobiti pisani nalog za preuzimanje brašna u mlinovima koji će mleti pšenicu za potrebe Republičke direkcije. Troškove transporta brašna snose proizvođači hleba.

#Brašno

#Cena

#Hleb

#Pekara