AKTUELNO

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) izdalo je saopštenje u kome ističe da očekuju da se pravosudni organi ponašaju odgovorno i oprezno, poštujući i sprovodeći sve mere nadležnih organa u cilju sprečavanja širenja i suzbijanja korona virusa.

"UST apeluje da građani postupaju po pozitivnim propisima i odlukama Ministarstva zdravlja kojima se određuju mere za sprečavanje i suzbijanje epidemija, a poučeno predhodnim iskustvima tokom epidemije, ukazuje i na krivičnu odgovornost lica koje iznošenjem ili pronošenjem lažnih vesti ili tvrdnji izazovu paniku, odnosno na taj način osujete ili znatno otežaju sprovođenje odluka i mera državnih organa, naročito putem sredstava javnog informisanja ili sličnih sredstava- društvenih mreža, što krivično zakonodavstvo prepoznaje kao zakonska obeležja krivičnog dela Izazivanje panike i nereda iz člana 343 Krivičnog zakonika", navode u saopštenju. 

Kako ističu, UST je siguran da će pravosudni organi nastaviti da efikasno obavljaju svoj posao, prihvatajući postojeće stanje kao samo jedan od rizika sa kojim se u praksi inače susreću, te u potpunosti očuvati vladavinu prava, očekujući da se izborni članovi pravosudnih saveta ovoga puta u većoj meri uključe na planu obezbeđivanja uslova za bezbedan i nesmetani rad pravosuđa. 

#Udruženje sudija i tužilaca Srbije