AKTUELNO

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) saopštilo je danas da se u načelu slaže sa predloženim Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom posupku (ZPP), koji je Ministarstvo pravde objavilo prošle sedmice radi javne rasprave, ističući značaj njihovog usvajanja.

Ministarstvo pravde je, kako navodi UST, imalo sluha za rešavanje postojećeg problema nejednake opterećenosti sudova, kao i za mnoge druge poteškoće, na koje je upravo UST ukazivalo i davalo sugestije prilikom pripremanja Nacrta za izmene i dopune ZPP.

Istovremeno navodi da ima razumevanja za primedbe AKS, te da se nada se da će se pronaći rešenje, jer ideja izmene ZPP jeste da se postupak pred sudom olakša, a da građani Srbije brže i efikasnije dodu do pravde.UST je pozivalo sve sudije da dostave svoje sugestije i primedbe u vezi sa Nacrtom izmena i dopuna ZPP-a.

Pojedine advokatsk ekomore i advokati tražili su već da se nacrt izmena povuče iz javne rasprave jer imaju primedbe na sve predložene oderedbe, kao i jer je rok za javnu raspravu suviše kratak. Tim povodom danas u 15 sati održaće se protest advokata ispred prostorija Advokatske komore Srbije.

#UST

#ZPP