AKTUELNO

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) poziva Državno veće tužilaca (DVT) da pojasni zakonsku proceduru za izbor Republičkog javnog tužioca(RJT).

UST smatra da DVT ne sme da dozvoli da se izbor Republičkog javnog tužioca zloupotrebljava  od strane pojedinih medija i pojedinaca sa ciljem da se ceo postupak diskredituje iznošenjem netačnih informacija, već je potrebno da se ukaže na jasnu zakonsku proceduru, odnosno način prijavljivanja kandidata, uslova propisanih  zakonom za izbor na mesto RJT, načina predstavljanja i ocenjivanja programa kandidata, formiranja rang liste …   

UST osuđuje iznošenje neistina u vezi prijavljenih kandidata i licitiranje od strane pojedinih kolega u medijima ko je trebao a nije se prijavio na aktuelni 

#Udruženje sudija i tužilaca Srbije