AKTUELNO

Mogu vam biti od velike pomoći onda kada ne znate da li će vam mejlovi koje biste inače obrisali, kasnije ponovo biti potrebni.

Kada vam je inboks Gmail-a pretrpan brojnim mejlovima, imate mogućnost da obrišete, da arhivirate ili da zanemarite ("mutirate") poruke.

Brisanje nepotrebnih poruka može da bude prilično dosadan posao, a one vam nekada kasnije možda mogu zatrebati, pa je bolje da se opredelite za jednu od preostale dve opcije.

Kada su poruke arhivirane, one će se ponovno pojaviti u inboksu ukoliko neko na njih ponovo odgovori. Ako ih zanemarite, one se neće više pojavljivati, pa ako vam zatrebaju morećete da ih tražite u Gmail-u.

Kako se arhiviraju mejlovi?
Kada kliknete na mejl, odnosno štiklirate kućicu ispred imena pošiljaoca, iznad će se otvariti meni u kome je prva opcija "Arhiviraj" (Archive).

Arhivirani razgovor neće biti obrisan, pa ćete moći ponovno da ga pronađete pretragom inboksa.

Kako zanemariti razgovor?
U meniju iznad otvorenog mejla kliknite na tri tačkice i izaberite opciju "Zanemari" (Mute). Nakon toga, ako dobijete odgovor na zanemarenu poruku, ona se više neće pojavljivati u inboksu, ali će je biti moguće naći pretragom poruka.

Ukoliko se kasnije predomislite, oznaku "Mute" moguće je ukloniti jednim klikom.

Autor: