AKTUELNO

Neto priliv stranih direktnih investicija (SDI) u Crnu Goru iznosio je 218,39 miliona evra u prvih devet meseci 2018. godine, pokazuju preliminarni podaci Centralne banke Crne Gore.

Od stranih investitora u Crnu Goru se ukupno slilo 588,8 miliona evra, ali se odlilo čak 370,41 milion evra, tako da je konačni iznos manji od prošlogodišnjeg u istom periodu kada je bio 311,62 miliona, pišu Dnevne novine.

Najveći deo SDI odnosi se na ulaganja nerezidenata, na osnovu kojih je u Crnu Goru ukupno stiglo 569,24 miliona evra. Konkretno, u crnogorska preduzeća i banke investirali su 231,87 miliona evra, 133,57 miliona potiče od prodaje nekretnina, dok je interkompanijski dug i dalje na visokom nivou od 203,8 miliona evra.

S druge strane, na osnovu smanjenja kapitala crnogorskih državljana u stranim bankama i preduzećima prihodovano je 10,1 miliona, od prodaje nepokretnosti u inostarnstvu 677.780 evra, a povraćajem domaćeg kapitala u zemlju je ušlo još 8,78 miliona evra.

Najviše SDI stiglo je iz Italije 77,78 miliona, od čega 32,13 miliona kroz investicije u finansijske i druge privredne kompanije, i čak 45 miliona interkompanijskog duga.

Slede Mađarska sa 56,34 miliona, Turska sa 44,26 miliona i Rusija sa 43,39 miliona evra ulaganja. Među zemljama regiona, dominatne su investicije iz Srbije, koje ukupno iznose 27 miliona evra, od kojih se 10,6 miliona odnosi na prodaju nekretnina, a 8,56 na interkompanijski dug, dodaje se u tekstu.

#Crna Gora

'