AKTUELNO

Rad će biti nastavljen sutra objedinjenom načelnom raspravom o Predlogu zakona o dualnom obrazovanju i o izmenama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koje je podnela Vlada Srbije.

Skupština Srbije završila je večeras rad pošto je ministar ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević obraložio predložene zakone.

Obrazlažući poslanicima Predlog zakona o dualnom obrazovanju, Šarčević je rekao da je 1.800 kompanija zainteresovano za uključivanje u sistem dualnog obrazovanja koje će, kaže, omogućiti mladom radniku da stekne kompentencije i uključi se u tržište rada.

Ministar je najavio da će uskoro biti donet i novi zakon o udžbenicima koji će uključivati i pitanje njihove dostupnost u digitalnom obliku, kao i besplatne primerke. Šarčević je rekao da je nezaposlenost mladih u Srbiji jedna od najvećih u Evropi, te da će im novi zakon o dualnom obrazovanju omogućiti da dobiju posao tokom školovanja i da se odmah uključe u proces rada.

Precizirao je da će se dualno obrazovanja odvijati u dva ciklusa - teorijska nastava i praktična nastava u kompanijama, a da će taj sistem obrazovanja obuhvatiti i treći i četvrti stepen.

- Uključivanje poslodavaca u dualno obrazovanje ima za cilj da ispunimo realnu potrebu privrede - kaže Šarčević i navodi da se taj nov vid obrazovanja za sada primenjuje u 21 stručnoj školi i u 60 kompanija, a da uključuje manje od 1.300 učenika.

Predviđeno je, kaže ministar, i polaganje stručne mature za one koje posle dualnog obrazovanja žele da nastave školovanje, uključujući i studiranje. Naveo je da će u sistemu dualnog obrazovanja Privredna komora Srbije imati važnu ulogu u praktičnom delu nastave kod poslodavca.

Ministar je rekao da će biti sačuvane dosadašnje radionice, a da će u saradnji sa privredom biti napravljeno nekoliko centara za obuku učenika, te da se takav projekat trenutno završava u Valjevu.

- Kompanijama su potrebi dobro obučeni radnici, a ne jeftina radna snaga koja se dobija kroz neformalno obrazovanje - kaže ministar.

Govoreći o izmenama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Šarčević je istakao da je rana pismenost važna za dalje školovanje, te da je potreban zaokret i unapređenje kvaliteta predškolskih ustanova.

Ministar je naveo i da je Sporazum o zajmu (Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja) između Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji iznosi oko 47 miliona evra po godišnjoj kampatnoj stopi od 0,68 odsto, upravo namenjen za poboljsanje kapaciteta predškolskih ustanova.

Izmene Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, navodi ministar, predviđaju značajnu ulogu učeničkih zadruga, a između ostalog definiše i pravo učenika na besplatan prevoz, priznavanje stranih školskih diploma. Kada je reč o izmenama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Šarčević kaže da se reformisanim planom za gimnazije uvodi novi smer - inoformatika.

- To su velike novine. Gimnazija više od 40 godina nije reformisana - rekao je ministar i dodao da je novim rešenjima za srednje stručne škole utvrđena dvojezična nastava, uključujući nastavu na jezicima nacionalne manjine i stranim jezicima.

#Skupština Srbije

'