AKTUELNO

Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o dualnom obrazovanju, kojim bi se omogućilo efikasnije obrazovanje, a mladima obezbedilo zapošljavanje odmah posle srednje škole.

Cilj zakona je prilagođavanje srednjeg stručnog obrazovanja potrebama privrede, smanjivanje stope nezaposlenosti mladih do 25. godine i jačanje konkurentnosti privrede Republike Srbije na regionalnom i globalnom nivou, ističe se u saopštenju vladine Kancelarije za saradnju s medijima.

Cilj zakona je prilagođavanje srednjeg stručnog obrazovanje potrebama privrede, smanjivanje stope nezaposlenosti mladih do 25. godine i jačanje konkurentnosti privrede Republike Srbije na regionalnom i globalnom nivou, ističe se u saopštenju vladine Kancelarije za saradnju s medijima.

Vlada Republike Srbije usvojila je i predloge zakona o izmena i dopunama zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju. Predlozi zakona odnose se, pre svega, na usaglašavanje sa predlogom sistemskog prosvetnog zakona koji je nedavno usvojila Narodna skupština.

Njima se redefiniše vreme učenika provedeno u školi, čime se gradi drugačija slika škole koja treba da bude mesto za učenje i razvoj učenika, ali se i oslobađa prostor za vannastavne aktivnosti koje su ranije bile zapostavljene.

Proširuju se mogućnosti za obrazovni turizam - škole i specijalizovane ustanove za decu i učenike koje imaju odgovarajuće uslove mogu postati centri za realizaciju nastave u prirodi čime bi se pojeftinili troškovi ovakvih aktivnosti a ujedno bi se potpomogao i razvoj na lokalnom nivou.

Uvodi se novi koncept državne mature koja treba da unapredi kvalitet srednjeg obrazovanja i omogući prohodnost učenicima na sledeće nivoe obrazovanja.

U saopštenju se navodi da je Vlada donela i Odluku o obrazovanju Radne grupe za implementaciju projekta "Jadar".

Radnu grupu čine predstavnici Vlade Srbije i društva "Rio Sava", koje pripada globalnoj rudarskoj kompaniji "Rio Tinto grupa" i koje je već uložilo značajna sredstva u geološka istraživanja u Republici Srbiji. Projekat "Jadar" predstavlja značajnu priliku da privatni sektor doprinese razvoju rudarskog sektora u Republici Srbiji i da bude ključni pokretač stranih direktnih investicija.

Vlada Republike Srbije je na sednici donela i Zaključak o usvajanju teksta Memoranduma o razumevanju između Republike Srbije i kompanije "Tajpa tekstil" iz Turske. Kompanija "Tajpa tekstil", vodeći proizvođač i izvoznik u oblasti tekstilne proizvodnje i tržišta, zainteresovana je za otvaranje novog proizvodnog pogona u Kraljevu.

Ovim projektom kompanija bi, u toku petogodišnjeg investicionog perioda, uložila u proizvodnju 35 miliona evra i zaposlila oko 2.500 novih radnika.

#Vlada Srbije

#Zakon

'