AKTUELNO

Poslanici Skupštine Srbije počeće danas razmatranje Vladinih predloga zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakona o visokom obrazovanju

Prema obrazloženju Vlade, Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja treba da predstavlja krovni prosvetni zakon, kojim se daje veća autonomija ustanovama u obrazovanju.

Tim zakonom uvode se i novine u sistemu upravljanja i rukovodjenja ustanovama, direktori će biti birani isključivo na osnovu kompetencija, uz obaveznu obuku i licenciranje, imaće proširenu odgovornost, sigurniji radno-pravni status, a u penziju odlaziti sa 65 godina.

Predlogom je proširena odgovornost u oblasti zabrana u odnosu na nasilje i diskriminaciju, povećane su novčane kazne za propisane prekršaje, a uvode se i nove vaspitne i vaspitno-disciplinske mere, društveno koristan i humanitarni rad.

TRAMP SA GOVORNICE UN: Ako Severna Koreja ugrozi Ameriku, nećemo imati drugog izbora nego da je POTPUNO UNIŠTIMO! (FOTO)

Zakonom je propisana i odgovornost roditelja, a predvidjena je i mogućnost osnivanja opštinskih saveta roditelja.

Vlada Srbije navela je da će Predlogom zakona o visokom obrazovanju akreditacije fakulteta obavljati Nacionalno telo za akreditaciju, a biće doneti novi standardi i uveden postupak žalbe.

Biće formiran Savet poslodavaca na svakoj visokoškolskoj ustanovi, koji će predstavljati "vezu visokog obrazovanja i privede".

Prema predlogu zakona, uslov za rangiranje za upis u narednu studentsku godinu na teret budžeta biće 48 ESP bodova. Vanredno zasedanja počinje u 10 časova.

#Obrazovanje

#Skupština Srbije

'