AKTUELNO

Narodne poslanice i članice delegacije NSRS pri Parlamentarnoj skupštini OEBS, Stefana Miladinović i Dušica Stojković učestvovale su na Međunarodnoj konferenciji Grupe za podršku putu svile PS OEBS, koja je održana od 5. do 7. septembra u Andermatu, Švajcarska.

Treća po redu konferecija okupila je predstavnike parlamenata deset zemalja članica Grupe za podršku putu svile. Na skupu je naglašeno da Inicijativa Pojas i put kao pokretač ciljeva održivog razvoja, ima potencijala za saradnju članica OEBS, Kine i država na ovoj ruti.

Na prvom panelu, posvećenom održivoj infrastrukturi kao putu ka uspehu, predstavljeni su pojedini konkretni primeri uspešno realizovanih infrastrukturnih projekata u okviru ove Inicijative. Domaćini konferenciije predstavili su novu alpsku železničku transverzalu - NRLA projekat realizovan u Švajcarskoj kao i druge završene infrastrukturne projekte u zemljama obuhvaćenim Inicijativom pojas i put.

Stefana Miladinović, šef delegacije Skupštine Srbije pri PS OEBS, kao izvestilac prvog panela, istakla je činjenicu da Inicijativa Pojas i put posebno vodi računa o principu održivosti, a u okviru njega naročito apostrofirala socijalne i ekološke aspekte kao ključne za ovaj princip. Učesnici su se tokom debate, složili oko važnosti parlamentarnog nadzora i demokratskog učešća za samu Inicijativu „Jedan pojas, jedan put“.

Tokom Konferencije govorilo se o finansijskim rizicima, mogućnostima za njihovo ublažavanje, kao i o nužnosti primene principa transparentnosti na čitav proces.

Jedna od ideja organizatora konferencije bila je i ukazivanje na uticaj Inicijative na zaštitu životne sredinu i na lokalne zajednice, pri čemu je naglašeno da su ljudska prava važan faktor.

Konferencija je završena usvajanjem finalne Andermat deklaracije koju su podržali svi prisutni parlamentarci.

Trećeg dana Konferencije, učesnici su imali prilike da se upoznaju sa pozitivnim primerom, izgrađenim planinskim tunelom Sankt Gotard koji se nalazi u Alpama. Sankt Gotard tunel danas je važan za železnički i automobilski saobraćaj između Centralne Evrope i Italije, dug 57 kilometara. Tunel se nalazi na nadmorskoj visini od 2108 metara, a put preko njega dug je 26 km i povezuje ključne pravce na ovom saobraćajnom koridoru.

#OEBS

'