AKTUELNO

Finski arheolozi otkrili su da su ljudi koj su živeli u kamenom dobu voleli dobru zabavu i ne samo da su slušali muziku već su pre 8.000 godina i plesali uz zvuke životinskih zuba.

Rita Rainio sa Univerziteta Helsinki kaže da su ljudi iz tog perioda skupljali jelenske zube i nizali ih kako bi dobili jedan od prvih muzičkih instrumenata. Stručnjaci su do ovog zaključka došli proučavanjem ostataka praistorijskih ljudi sa lokaliteta Južni Olenij Ostrov u Rusiji.

"Ukrasi napravljeni od jelenskih zuba visili su sa parčeta kanapa i zveckali", kaže Rainio. "Nošenjem takvih zvečki prilikom plesa olakšavalo je ljudima da se povežu i dopuste ritmu i zvuku da im kontrolišu pokrete. Kao kad plesača u ples uvede neko drugi", rekla je ona.

Rainio je pokušala da sazna kako je zvučala ta muzika i šest sati bez prekida je plesala uz modernu verziju ukrasa pronađenih u Rusiji. Uz pomoć umetnice Juhe Valkeape, Rainio je otkrila kako se zub troše tokom zveckanja i da zvuk koji proizvode zavisi kako od kvaliteta zuba tako i od broja plesača.

Iako se znalo da su praistorijski ljudi nosili životinjske zube kao ukras, ovo je prvi put da je utvrđeno da su ti ukrasi korišćeni kao muzički instrumenti.

Stručnjaci su proučavali mikroskopske zareze i ogrebotine na svakom zubu pre i posle igranja i poredili ih sa onim pronašenim na lokalitetu u Rusiji.

Evgenij Girja, arheolog Ruske akademije nauka otkrio je da su ogrebotine i zarezi na zubima korišćenim u eksperimentu vrlo slične onim pronađenim u Rusiji. Čak štaviše, zubi iz kamenog doba bili su istrošeniji od onih korišćenih šest sati.

Zvečke od jelenskih zuba su fascinantne jer moderni čovek može da čuje zvuke stare hiljadama godina i oseti njihov emotivni ritam. Možete da zatvorite oči, slušate zvuk zvečke i odlutate u kameno doba i ples oko logorske vatre", rekla je profesorka arheologije iz Helsinkija, Kristina Manerma.

Arheolozi su pronašli 177 grobova muškaraca, žena i dece na lokalitetu Južni Olenij Ostrov. Više od polocine imalo je odeću sa jelenskim ukrasima. Neki su imali i više od 300 nanizanih zuba.