AKTUELNO

"Jeste i biće" je novi roman Aleksandra Jugovića, koji otvara pitanja da li živimo ili nam se život i svet pričinjavaju, gde se stvarnost pretače u maštu, kakve su granice kojima su omeđeni um i ljubav, kada čovek prestaje da vlada sobom i kada shvata da je među ljudima jedino izvesna usamljenost.

Mržnja, bes i strah pokreću čitav jedan svet prikaza, nakaza, lažnih prijatelja, i dinamičnost odluka koje bi trebalo da tvori ljubav čini zaplet još uzbudljivijim, ali i užasnijim po junake koji žele da budu bolji nego što zapravo jesu. Pitanje izbora se pretvara u triler, čijim se završetkom, koliko god se činio složenim, dolazi do zaključka da je sudbina na koju utiče i častivo i nečastivo jača od svih mogućnosti, da se život uliva u ono što on sam hoće da bude.

- Jugović u novom delu "Jeste i biće", sa velikom žestinom, bez oklevanja, spreman da očara i zgrozi, pokazuje naličje ljubavi i ljudskog karaktera - ističe Aleksandar Jerkov, urednik ovog romana, u svom osvrtu na delo.

#Jeste i biće

#aleksandar jugović

'