AKTUELNO

Beba koja je zbog veli­kog kašlja na respirato­ru u Institutu za majku i dete "DR Vukan Čupić" ne predaje se, rekao je juče profesor dr Vladi­slav Vukomanović, deč­ji kardiolog i zamenik direktora Instituta, i sada "pokazuje stabilno stanje".

- Dete koje je sada na respiratoru pokazuje stabilno stanje s dobrom gasnom razmerom, cir­kulacijom i nadamo se da će to blizanče pregu­rati pertusis i ozdra­viti - rekao je Vukoma­nović.

Ta beba je devojčica Azra čiji brat blizanac je od posledica velikog kašlja preminuo u pone­deljak, 22. januara, a uz postavljenu dijagnozu per­tusisa, imao je i koronu i rinovirusnu infekciju.

Blizanci su na per­tusis testirani 19. ja­nuara, a dečak je ubrzo preminuo. On je jedna od pet beba koje su dosad preminule od posledica ove bolesti, koja nam se zbog smanjenog obuhvata vakcinacijom vraća, ia­ko se mislilo da je sko­ro iskorenjena. Četiri bebe preminule su u In­stitutu za majku i dete, dve krajem prošle godi­ne, a dve krajem januara, dok je peta beba premi­nula u Institutu za za­štitu dece i omladine u Novom Sadu u decembru prošle godine, što je ranije potvrdio dr Georgios Konstantini­dis, predsednik Udru­ženja pedijatara Srbije.

Od početka godine pertusis je prema poda­cima Instituta "Dr Mi­lan Jovanović Batut", potvrđen kod 253 osobe, uglavnom dece, a lane kod 1.342. Najveći broj slučajeva registrovan je u uzrasnim grupama dece od 10 do 14 godina, kao i kod osoba starijih od 20, dok je najveća uz­rasno specifična stopa incidencije zabeležena u uzrasnoj grupi odojčadi mlađe od 12 meseci.

Profesor Vu­komanović kaže da su u najvećem riziku mala de­ca zbog nerazvi­jenog imunološkog sistema:

- Kod nas postoji namera da se uvede i ta vakcina posle završe­nog osmog razreda. Ide se i na to, na primer, u SAD, da se uvede vakci­nacija trudnica, kako bi se zaštitila novorođena deca u prvim meseci­ma života, kada ne pose­duju antitela kako bi se sama odbranila.

Autor: