AKTUELNO

Od uplate doprinosa za januar 2024. godine, za lica uključena u obavezno osiguranje u skladu sa članom 15 Zakona o PIO važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period više za 14,6 odsto, zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnoj godini - saopštio je PIO fond.

Osnovice su određene u procentu od prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji u prethodnih 12 meseci, zaključno sa septembrom. Najniža osnovica je 35 procenata od tog iznosa, što za 2024. godinu iznosi 40.143 dinara, dok je najviša pet prosečnih zarada, odnosno 573.470 dinara.

- S obzirom na to da stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 24 procenta, osiguranici će na mesečnom nivou tokom ove godine izdvajati od 9.634,32 do 137.632,80 dinara, zavisno od toga koju od 13 osnovica osiguranja izaberu - navodi PIO fond. - Da podsetimo, pravo na samostalnu uplatu doprinosa po članu 15 Zakona o PIO imaju sva lica koja su van osiguranja (nezaposleni, studenti, domaćice, đaci...), odnosno koja nisu korisnici prava na penziju, pod uslovom da su starija od 15 godina, sa prebivalištem u Republici Srbiji.

Prilikom podnošenja zahteva za uključivanje u obavezno osiguranje u skladu sa članom 15 Zakona o PIO bira se jedna od 13 ponuđenih osnovica na koju će se plaćati doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, a u toku trajanja osiguranja odabrana osnovica se može na zahtev promeniti u višu ili nižu. Doprinos se plaća po stopi od 24 odsto na odabranu osnovicu do 15. u svakom mesecu za prethodni mesec.

Kako ističu u PIO fondu, svojstvo osiguranika stiče se danom podnošenja zahteva, a na zahtev se može steći najranije 30 dana pre podnošenja zahteva. Svojstvo osiguranika prestaje danom za koji se lice u zahtevu opredeli ili ako doprinos ne plati u roku od šest meseci od dana dospelosti, kada mu svojstvo osiguranika prestaje najranije sa poslednjim danom za koji je doprinos plaćen.

Doprinose po članu 15 Zakona o PIO, prema podacima iz decembra 2023. godine, uplaćuje oko 20.000 građana u celom sistemu Fonda PIO.

Autor: