AKTUELNO

Kako je još ranije najavljeno, grad Kikinda stavio je na javni uvid plan detaljne regulacije aerodroma Grada Kikinde.

Kako je navedeno u planu koji je izradio Zavod za urbanizam Vojvodine, a naručio Grad, aerodrom će se graditi jugozapadno od Kikinde neposredno uz državni put Ib reda br. 13, na pravcu ka naselju Bašaid.

Ono što je posebno interesantno jeste da će ovo biti jedini putnički aerodrom na severu zemlje gde će kada sve bude gotovo moći i da se regularno sleće.

Postojeći aerodrom Kikinda (Drakslerov Salaš) je, dodaje se, sportsko poljoprivrednog karaktera i sa svojom travnatom pistom i tehničkim karakteristikama ne ispunjava uslove za odvijanje civilnog putničkog saobraćaja.

Aerodrom će biti dimenzionisan tako da bude odgovarajućeg kapaciteta i namene. U planu je, precizira se, opremanje savremenog vazdušnog terminala, orijentaciona površine kompleksa 10,51 ha, sa poletno-sletnom stazom dužine oko 1.200 i širinom od 30 m.

Za kompleks aerodroma je izrađena tehnička dokumentacija, na nivou Idejnog i Glavnog projekta.

Inače, prostor budućeg aerodorma obuhvata površinu od oko 54,24 ha, a predmetne parcele (izuzev parcela na kojim se nalazi postojeći sportski aerodrom) se trenutno koriste se kao obradivo poljoprivredno zemljište i Prostornim planom Kikinde namenjene su za poljoprivrednu proizvodnju.

Autor: