AKTUELNO

Opština Vrnjačka Banja oglasila je javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije buduće gondole, koja će na trasi od skoro 7 km povezati centar Vrnjačke Banje i planinu Goč.

Početni planirani kapacitet žičare je 1.200 posetilaca na sat, a krajnji kapacitet je 2.400 posetilaca na sat.

Gondola je ukupne dužine oko 6.675 m i, kako se u dokumentu navodi, savladava visinsku razliku od 782,7 m između polazne i izlazne stanice. Tip planirane gondole Vrnjačka Banja-Goč je instalacija sa kabinama kapaciteta 10 putnika.

Na trasi su planirana 32 stuba, tri stanice (Vrnjačka Banja centar, Lipova, Goč) i depo za gondole na međustanici. Posetimo, planom koji je bio na ranom javnom uvidu sredinom prošle godine na trasi je bilo predviđeno 28 stubova.

Početna (donja) stanica je planirana u naseljenom mestu Vrnjačka Banja, u samom centru, neposredno pored izvora Slatina, dok je krajnja stanica se predviđa na planini Goč.

Foto: Tanjug AP/Asanka Brendon Ratnayake

NA OBRONCIMA

Najveći deo trase buduće gondole se nalazi u neizgrađenom području na obroncima planine Goč i prelazi preko bujne vegetacije. Područje obuhvata katastarske opštine: Vrnjačka Banja, Lipova, Novo Selo i Goč.

Prema podacima iz listova nepokretnosti i javno dostupnim podacima Republičkog geodetskog zavoda, deo parcela je u javnoj i državnoj svojini, dok je deo u privatnoj svojini.

Plan je izradilo preduzeće Set iz Šapca, a javni uvid trajaće do 18. aprila.

Kako je ranije najavljeno, gondola će nositi "Novak Đoković" i gradiće se u partnerstvu sa porodicom Đoković.

Autor: