AKTUELNO

Poslanici Skupštine Srbije počeli su danas novu sednicu na čijem je dnevnom redu Predlog odluke o izboru predsednika Vrhovnog kasacionog suda, koji je podneo Visoki savet sudstva. Za predsednika Vrhovnog kasacionog suda predložena je Jasmina Vasović, sudija tog suda.

Prema Zakonu o sudijama, predsednik VKS bira se na period od pet godina i ne može biti ponovo biran.

Vasović je na funkciji sudije VKS izabrana u oktobru 2018. godine i postupa u krivičnoj materiji.

Predsednik VKS, najvišeg suda u zemlji, je po funckiji i predsednik Visokog saveta sudstva.

U svojom Programu za unapređenje rada sudova Vasović je istala pet osnovnih, ali ne i jedinih, ciljeva kojima će težiti tokom svog mandata.

To su: Posvećen rad na obezbeđenju jedinstvene sudske primene prava i jednakosti stranaka u sudskim postupcima, unapređenje stručnosti pravosuđa, unapređenje transparetnosti i dostpnosti pravosuđa, poboljšanje efikasnosti pravosuđa i institucijalno jačanje suda i saradnja sa drugim institucijama.

#Jasmina Vasović

#Vrhovni kasacioni sud