AKTUELNO

U prostorijama Osnovnog suda u Paraćinu održana je sedma sednica Upravnog odbora Udruženja sudija i tužilaca Srbije (UST).

Pored tema koje se odnose na analizu rada Udruženja u prethodnom periodu i planove za dalje aktivnosti, UST sa ove sednice, jednoglasno želi da uputi poruku o neophodnosti jedinstva struke u predstojećem periodu. 

Naime, krajem godine predstoje izbori za izborne članove najviših pravosudnih tela, Visokog saveta sudstva (VSS) i Državnog veća tužilaca (DVT), pa ukazujemo na nužnost da se ovome pristupi savesno, profesionalno i dostojanstveno, navodi se u saopštenju UST.

Da se u cilju izbora najboljih kandidata koji imaju integritet i uživaju poverenje kolega, ostave po strani svi drugi pojedinačni interesi, te da sudije i tužioci sami između sebe, po sopstvenoj savesti i u najboljem interesu struke biraju svoje predstavnike, poručili su iz tog udruženja.

Foto: Udruženje sudija i tužilaca Srbije

"U tom smislu ukazujemo na negativan uticaj formiranja paralelnih pravosudnih baza koje vode nevladine organizacije koje nisu predstavnici sudija i tužilaca, već deo NVO sektora sa različitim aktivnostima i projektima koji se ne mogu dovesti u neposrednu vezu sa radom pravosuđa. Nedopustivo je da sudije i tužioci dozvole da im neke organizacije koje čine pravnici i druga lica koji nisu pravosudni funkcioneri kreiraju stavove o potencijalnim izbornim članovima za pravosudna tela. Nameće se pitanje koji je interes tih NVO da utiču na rad VSS i DVT i čije interese zastupaju?! Lakomisleno i neodgovorno bi bilo prihvatiti očekivanu floskulu da je njihov interes zaštita prava građana kroz rad pravosuđa. Da li je našem pravosuđu, pored 2.500 sudija i 700 tužilaca, zaista neophodno da neke NVO brinu o zaštiti naših prava i prava građana, pored nas samih?", stoji u saopštenju UST.

Iz Udruženja su pozvali struku da se ujedini i da ne dozvoli da nas partikularni interesi drugih vode u našim izborima.

Skriveni pod velom pravničkih ali ne pravosudnih nevladinih organizacija, pretenduju da uređuju i organizuju treću granu vlasti. Pravosudni funkcioneri su nosioci te grane vlasti, a ne nevladine organizacije.

#Udruženje sudija i tužilaca Srbije

'