AKTUELNO

Dana 29.08.2019. godine Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) podnelo je Agenciji za borbu protiv korupcije novu prijavu zbog sukoba interesa u kojem su se našli izborni članovi Državnog veća tužilaca (DVT) i to Goran Ilić, Radovan Lazić, Svetlana Nenadić i Sandra Kulezić, zbog njihovog postupanja prilikom predlaganja i izbora člana Upravnog odbora Pravosudne akademije.

-UST je na osnovu informacija od javnog značaja došao do podataka da su navedena lica kao visoki funkcioneri Udruženja tužilaca Srbije (UTS) predložili DVT da za člana Upravnog odbora Pravosudne akademije izabere predsednika skupštine UTS, da bi potom na sednici DVT, ovog puta u svojstvu izbornih članova DVT, glasali za sopstveni predlog i za kandidata koji je, poput njih, visoki funkcioner UTS - navodi se u saopštenju UST koje je potpisao predsednik tog udruženja Nenad Stefanović.

UST podseća da je protiv navedenih lica već podneta prijava za sukob interesa u vezi događaja iz februara 2019. godine, kao i da Agencija za borbu protiv korupcije još uvek nije donela bilo kakvu odluku po prethodnoj prijavi, zbog čega apeluje na Agenciju da u što kraćem roku postupi u skladu sa zakonskim ovlašćenjima.

-UST poziva UTS, Društvo sudija Srbije, CEPRIS, Sindikat pravosuđa Srbije i druge nevladine organizacije, koje su dežurni zaštitnici lika i dela Gorana Ilića, kao i drugih prijavljenih članova DVT, da daju svoj vrednosni sud i o kontinuiranom ponašanju visokih funkcionera UTS koji su članovi i DVT, kao i da prestanu da opravdanje za njihove postupke pronalaze u izmišljenom političkom progonu, već da objektivno sagledaju postupanje ovih funkcionera i posledice koje ono ima po ugled pravosuđa Republike Srbije, ukoliko se zaista zalažu za demokratske principe i vladavinu prava, te da osude učestalo preplitanje njihovih funkcija i višestruke sukobe interesa u kojima se nalaze - zaključuje se u saopštenju.

#Sudija

#Tužilaštvo

#udruženje

'