AKTUELNO

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana s ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu.

Današnji dan je povod da se skrene pažnja na probleme sa kojima se osobe s invaliditetom suočavaju. To su pre svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i iključenost iz društva.

Cilj obeležavanja ovog datuma je ukidanje barijera i otvaranje vrata za inkluzivno društvo i razvoj za sve.

Preko milijardu ljudi, ili približno 15 odsto svetske populacije, živi sa nekim oblikom invaliditeta.

#Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

'