AKTUELNO

Članovi Udruženja sudija i tužilaca zatražili su izuzeće i petog izbornog člana Državnog veća tužilaca (DVT), Stanislava Dukića, zbog njegovog saopštenja datog u svojstvu člana DVT, u kojem je izneo niz ličnih predrasuda o Udruženju sudija i tužilaca Srbije, ne skrivajući animozitet prema istom.

Upozoravamo nadležne državne organe da je DVT talac nekolicine izbornih članova DVT, koji uporno nastoje da sprovedu oglase za izbor zamenika javnih tužilaca širom Srbije, ne obazirući se što DVT još uvek nije donelo odluku o zahtevima za izuzeće Radovana Lazića, Sandre Kulezić, Svetlane Nenadić i Gorana Ilića, ignorišući sopstveni Poslovnik o radu, navodi se u Udruženju

UST smatra da je Stanislav Dukić zloupotrebio svoju funkciju člana DVT kada je u svojoj izjavi, koju je preneo Tanjug, dana 13.10.2019. godine, u odgovoru na saopštenje UST, izneo informaciju da je doneta odluka DVT na sednici održanoj 3. oktobra 2019. godine da zahtev za izuzeće kandidata UST ''nije podoban za odlučivanje, pa se jedino može smatrati da je ovaj zahtev pravno nepostojeći'', budući da se radi o informaciji sa sednice u vezi koje javnost nije zvanično upoznata, odnosno sa sednice čiji zapisnik nije javno objavljen.

Ovo udruženje napominje da je na predmetnoj sednici DVT bilo prisutno devet članova DVT, te da stoga nije bilo kvoruma za donošenje bilo kakve odluke, osim ukoliko članovi koji su prisustvovali toj sednici nisu grubo prekršili Poslovnik o radu DVT, koji ne dozvoljava da članovi u odnosu na koje je zahtev za izuzeće podnet učestvuju u donošenju odluke po zahtevu za izuzeće koji se odnosi na njih.

Kako je Stanislav Dukić u svojoj izjavi izneo niz ličnih predrasuda prema UST, istovremeno izražavajući naklonosti prema Udruženju tužilaca Srbije, navodeći da nema diskriminacije i pravnog nasilja nad kandidatima iz UST, da UST kao strukovno udruženje nedostatak reprezentativnosti nadoknađuje prisustvom u medijima, da UST konstantno kroz medije diskriminiše većinski deo tužilačke organizacije i urušava poverenje javnosti u rad javnog tužilaštva, da je namera UST da blokira rad državnog organa, uz subjektivnu ocenu da bi članovi oba udruženja bili ravnopravni tek ako bi se na 50 članova UTS izabrao po 1 član UST, smatramo da je isti direktno prekršio odredbe Poslovnika o radu DVT, te da prema kandidatima koji su članovi UST neće biti nepristrasan i da se u vršenju svoje funkcije u konkretnom slučaju nije ponašao na način koji bi kod kandidata koji su članovi UST i široj javnosti učvrstio poverenje u njegovu nepristrasnost, naprotiv.

UST podseća da je Etički odbor u svom saopštenju od 09.09.2019. godine, naveo da svoje mišljenje u vezi sporne proslave rođendana Dukića, na kome su se pojavila određena lica povezana sa kriminalom, dostavljaju na dalje postupanje disciplinskom tužiocu koji će u disciplinskom postupku utvrditi sve činjenice predmetnog događaja, ali istovremeno izražava i zabrinutost što je postupajući disciplinski tužilac Miroslav Krkelić istovremeno i predsednik Nadzornog odbora Udruženja tužilaca Srbije, što baca senku na njegovo dalje postupanje u postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti funkcionera udruženja, u kome je i sam visoki funkcioner.

Udruženje zahteva momentalno sazivanje sednice DVT na kojoj će se odlučivati o svim podnetim zahtevima za izuzeće i doneti odluka u skladu sa postojećom pravnom regulativom koja uređuje postupanje DVT prilikom sprovođenja oglasa, pri čemu zahtevamo i da naši članovi, koji su podnosioci zahteva za izuzeće, kao zainteresovana lica prisustvuju sednici.

#Sudija

'