AKTUELNO

Fond za nauku Srbije pokrenuo je, povodom 100 dana rada, prvi program za finansiranje istraživačkih projekata mladih naučnika u vrednosti od šest miliona evra.

Kako se navodi u saopštenju Fonda, cilj Programa za izvrsne projekte mladih istraživača (PROMIS) jeste da pruži podršku idejama iz svih oblasti nauke i uključivanje mladih naučnika u naučnoistraživački rad.

- Kroz osposobljavanje mladih doktora nauka za rukovođenje i konkurisanje za projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou, u okviru ovog Programa radiće se i na jačanju profesionalnih kapaciteta u ranoj fazi njihove karijere - kaže se u saopštenju.

Ukupan fond je šest miliona evra, odnosno 200.000 po projektu u trajanju od dve godine. Sredstva su namenjana svim oblastima nauke, a konkurs za projekte mladih istraživača biće otvoren do 2. septembra ove godine.

V. d. direktorka Fonda Milica Đurić-Jovičić je na svečanosti povodom obeležavanja 100 dana rada Fonda, na kome je predstavila rezultate dosadašnji rad, najavila i Program saradnje sa srpskom naučnom dijasporom, kao i Program razvoja iz oblasti Veštačke inteligencije, čija će realizacija takođe početi tokom godine.

Fond za nauku Republike Srbije državna je organizacija koja pruža podršku naučno -istraživačkoj delatnosti.

Jedan od najvažnijih ciljeva je obezbeđivanje uslova za kontinuirani rast naučno-istraživačkih i razvojnih aktivnosti u Republici Srbiji, neophodnih za napredak društava zasnovanog na znanju, dodaje se u saopštenju.

#Nauka

'