AKTUELNO

Odbor direktora Svetske banke odobrio je Srbiji kredit od 100 miliona evra (119 miliona dolara) za unapređenje efikasnosti i održivosti infrastrukture, saopšteno je danas.

Kredit će se iskoristiti kroz projekat Poboljšanje efikasnosti i održivosti infrastrukture za ulaganja u sektore transporta i energetske efikasnosti, što treba da doprinese podizanju konkurentnosti srpske privrede, privrednom rastu i otvaranju novih radnih mesta, navodi se u saopštenju Svetske banke.

Projekat će Srbiji omogućiti da bolje održava 8000 kilometara puteva i da poboljša energetsku efikasnost u 234 državne zgrade.

- Srbija se nalazi na raskršću puteva u jugoistočnoj Evropi pa se očekuje da će bolji putevi biti presudni za povećanje privrednog rasta kako u Srbiji tako i u regionu. Ovaj projekat treba da dovede zaštitu kvaliteta puteva i uvođenje modernih metoda njihovog održavanja u Srbiji. Uz to će povećati energetsku efikasnost i sigurnost u obnovljenim javnim zgradama," rekao je šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji Stiven Ndegva.

Dodaj se da će projekat podržati Srbiju u boljem upravljanju i održivosti javne infrastrukture, sa fokusom na saobraćajnu infrastrukturu i energetsku efikasnost.

U saopštenju Svetske banke se navodi da će se, kad je reč o saobraćaju, podržati modernizacija održavanja puteva tako da se napusti tradicionalni način održavanja i uvede metod zasnovan na ugovorima u kojima će se vrednovati postignuti rezultati, što će dovesti do boljeg planiranja, ugovaranja i finansijske discipline u Putevima Srbije i doprineće većoj sigurnosti na putevima u Srbiji.

Energetska komponenta projekta će podržati vladin program rekonstrukcije i poboljšanja energetske efikasnosti i sigurnosti u 234 zgrade u vlasništvu države širom Srbije.

Pročitajte još: SPAS U POSLEDNJI ČAS: Galenika prodata kompaniji Elius iz Luksemburga!

#Ekonomija

#Svetska banka

#kredit

'