AKTUELNO

Magnetna rezonanca i dalje neprikosnoveni dijagnostičar Današnje dijagnostičke procedure se ne mogu odvojiti od savremene sofisticirane opreme, a tu se u prvom redu, najčešće pominje magnetna rezonanca.

Dijagnostički centar Merkur osnovan je sa namerom da se u prelepom ambijentu Vrnjačke banje omogući da na jednom mestu posetioci mogu obaviti sve radiološke, osnovne i kontrolne preglede, koji zadovoljavaju najviše standarde raznih specijalnosti medicine.

Foto: Promo/dcmerkur.rs

Magnetna rezonanca celog tela predstavlja generalni pregled zdravlja i može otkriti patologiju u vitalnim organima, tumore u ranim stadijumima ili jednostavno može se uraditi kao preventivni pregled opšteg zdravstvenog stanja. Koristeći jednu od najnaprednijih tehnika snimanja, MR aparat generiše izuzetno precizne slike vašeg tela. Pregled je potpuno bezbedan po pacijenta, nema zračenja. Magnetna rezonanca celog tela dostupna je svim pacijentima starijim od 18 godina koji su zabrinuti za svoje zdravlje i imaju želju da urade jedan opšti pregled. Ona predstavlja kombinaciju sekvenci koje omogućavaju uvid u morfološke promene, kao i DWI pregled celog tela posebno kod suspektnog relapsa iii diseminacije onkoloških bolesti, kao i u evaluaciji stanja kostanog sistema u celini.

Foto: Promo/dcmerkur.rs

Ako ste zabrinuti zbog svog načina života ili njegovog uticaja na vaše zdravlje, imate pozitivnu porodičnu anamnezu na neku od bolesti, zainteresovani ste da saznate više o svom telu ili želite sigurnost i duševni mir, magnetna rezonanca celog tela može biti pravi pregled za vas. Magnetom Sempra l,5T apparat za magnetnu rezonancu najnovije generacije, 32 kanalni aparat velikih mogućnosti, na kome se mogu raditi sve vrste kontrastnih i nekontrastnih pregleda.

Foto: Promo/dcmerkur.rs

U dijagnostičkom centru obavljaju se posebni pregledi glave, kontrastne i nekontrastne angiografije glave i vrata, pregledi kičmenog stuba, delova ili u celini, neinvazivna MR radikulografija, pregledi orbita, lica, vrata, medijastinalnih organa, dojki, mekih tkiva.

Foto: Promo/dcmerkur.rs

Pregledi abdomena, sa MR holangiopankreatografijom, karlice, gde posebno treba istaći da je zbog velike mogućnosti diferencijacije mekih tkiva, moguće uraditi i multiparametrijski pregled prostate, koji se svuda prihvata kao relevantan pregled u otkrivanju ranog stanja oboljenja, posebno tumora prostate, sa tzv. Pl rads klasifikacijom.

Foto: Promo/dcmerkur.rs

Posebno područje primene MR pregleda su sportska medicina i reumatske bolesti. Ovaj aparat omogućava uvid u stanje hrskavice, ligamenata, mišića, koštanih delova zglobova, kao i preciznu dijagnostiku hroničnih promena.

Foto: Promo/dcmerkur.rs

U dijagnostičkom centru Merkur, možete uraditi vaš pregled sa ili bez uputa lekara. Ako želite da saznate više o vašem telu ili imate određene zdravstvene probleme, magnetna rezonanca celog tela je pregled za vas. Radiolozi će se pobrinuti da svaki pacijent dobije najprecizniju dijagnozu. Preventivnim pregledom celoga tela, steći ćete potreban mir kada je vaše zdravlje u pitanju. Zahvaljujući skriningu dojke, ogroman broj žena otkrije ovu bolest u ranoj fazi i na taj način se svake godine sačuva veliki broj života.

Foto: Promo/dcmerkur.rs

Od najveće važnosti je zdravim ženama obezbediti pregled sa najnižom mogućom dozom. Sa druge strane, kvalitet slike je ključ za detektovanje najmanjih detalja. Siemens healthcare je razvio takav sistem, koji je referntan za niskodozne mamografije, bez kompromisa u kvalitetu slike. Takav sistem se nalazi upravo u Vrnjačkoj banji. Njihov cilj je da budu institucija Vašeg izbora u kojoj ćete uraditi najkvalitetniji mamografski pregled u udobnom okruženju, bez stresa.

Foto: Promo/dcmerkur.rs

U dijagnostičkom centru Merkur dolazi tim stručnjaka specijalista Prof dr Viktorija Vučaj Ćirilović specijalista radiologije , zatim doc. Dr Tatjana Bošković Matić neurolog, Dr Dejan Jovanović subspecijalista digestivne I urgentne medicine, Prof dr Dragana Bogdanović Stojanović specijalista radiologije, Prof dr. sci. med. Robert Semnic, Dr Ivan Turkalj specijalista radiologije, Dr Aleksandar Spasić specijalista radiologije.

Foto: Promo/dcmerkur.rs

Dijagnostički centar Merkur potiče stalne edukacije i usavršavanja zaposlenih, kao i praćenje svetskih trendova, u cilju što kvalitetnijeg rada.