AKTUELNO

Naučnici šokirali rezultatima istraživanja

Podaci istraživača sa Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH) prikupljani su sedam godina na uzorku od oko 50.000 ispitanika iz severozapadnog Irana.

Pri tom, pokazalo se da osobe sa krvnim grupama A, B ili AB imaju prosečno 9 procenata viši rizik za smrt od posledica poteškoća sa zdravljem nego osobe sa nultom krvnom grupom.

Foto: Pixabay.com

Ispitanici iz prve grupe su imali prosečno 15 procenata veći rizik za smrt od posledica bolesti srca nego njihovi vršnjaci sa nultom krvnom grupom.

Pored toga, ispitanici sa krvnim grupama A, B ili AB su imali prosečno 55 procenata veći rizik za smrt od raka želudca u odnosu na ispitanike sa nultom krvnom grupom.

Naučnici ističu da na dobijene rezultate nisu uticali faktori poput pola, starosti, pušenja, socioekonomskog statusa ili etničkog porekla.

#Bolest

#Krv

'