AKTUELNO

Ministar finansija Siniša Mali razgovarao je danas u Beogradu sa Delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju predvodi Džejms Rouf.

Na sastanku u Ministarstvu finansija, razgovaralo se o aktuelnim ekonomskim i finansijskim kretanjima u Srbiji, o strukturnim reformama, privrednim rezultatima, kao i o projekcijama makroekonomskih indikatora za ovu i narednu godinu.

Teme razgovora su bile penzije i plate u javnom sektoru, nova reforma plata u javnom sektoru, zatim reforma Poreske uprave, status kapitalnih investicija u infrastrukturu i njihovo povećanje u 2019. godini, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Mali i Rouf su, između ostalog, razgovarali o paketu stimulativnih mera koji je usmeren prema privredi i koji se planira u smislu smanjenja opterećenja na zarade, a čija bi implementacija krenula od 2019. godine.

Misija MMF boravi u Beogradu povodom prvog razmatranja rezultata sprovođenja novog programa makroekonomskih i strukturnih reformi, podržanog Instrumentom za koordinaciju politike“The Policy Coordination Instrument” (PCI).

Srbija i Misija MMF su, nakon uspešno završenog trogodišnjeg Stend baj aranžmana, u julu ove godine ušli u novi aranžman, „Policy Coordination Instrument“, koji predstavlja nefinansijski aranžman, ima savetodavnu ulogu i prevashodno je orijentisan na sprovođenje strukturnih reformi.

Foto: Ministarstvo finansija

Instrument za koordinaciju politike koji je odobren Srbiji 18. jula ove godine, odobren je za period od 30 meseci, a ukupno je planirano pet polugodišnjih razmatranja rezultata programa.

Razgovori delegacije Ministarstva finansija sa predstavnicima MMF biće nastavljeni sutra.

Delegacija MMF-a, predvođena Džejmsom Roufom, boraviće u Beogradu do 4. oktobra.

#MMF

#Ministarstvo finansija

#Siniša Mali

'