AKTUELNO

Vlada Srbije je od 2013. godine do sada potpisala 99 ugovora sa firmama o dodeli podsticaja i odobreno je oko 302 miliona evra, navode u Ministarstvu privrede.

Realizacijom tih projekata zaposliće se najmanje 41.385 radnika i predviđena su ukupna ulaganja veća od milijardu evra. Ugovorima o dodeli podsticaja odobrena su sredstva u visini od tačno 302.253.905 evra.

Kada je reč o broju novoosnovanih firmi u Srbiji sa više od 100 zaposlenih, u Agenciji za privredne registre navode da nemaju precizne informacije i da je, prema njima raspoloživim podacima za period od 2011. do 2016. godine, taj broj veoma mali, manji od pola odsto od ukupnog broja onih koji su predali svoje godišnje finansijske izveštaje.

U APR objašnjavaju da prikupljaju podatke o prosečnom broju zaposlenih na dan 31. decembar iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, koje privredna društva predaju za prethodnu poslovnu godinu.

- Ako je, na primer, privredno društvo osnovano 2011. godine, ono predaje svoj prvi redovni godišnji finansijski izveštaj u 2012. godini, a privredna društva osnovana 2016. godine imala su rok da ih dostave najkasnije do 30. juna 2017. godine -

Tako su dobijeni podaci iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za godine za koje su novoosnovana privredna društva to mogla da učine, za godinu u kojoj su osnovana.

Na osnovu raspoloživih podataka iz objavljenih finansijskih izveštaja svih pravnih lica koja su osnovana od 2011. do 2016. godine, ima 0,14 odsto privrednih društava sa više od 100 zaposlenih.

Takođe, iz objavljenih finansijskih izveštaja za 2016. godinu svih pravnih lica koja su osnovana od 2011, a predali su ispravne izveštaje za 2016. godinu, ima 0,44 odsto privrednih društava sa više od 100 zaposlenih.

APR navodi da na svojoj internet stranici, u Registru finansijskih izveštaja, objavljuje redovne godišnje finansijske izveštaje nakon što primi i obradi potpune i računski tačne izveštaje.

#Vlada Srbije

#firma

'