AKTUELNO

Državni sekretar Ministarstva privrede Dragan Stevanović pozvao je danas preduzetnike i vlasnike mikro, malih i srednjih preduzeća, da se prijave za program podrške investicijama, u okviru kojeg je obezbeđeno više od 242,9 miliona dinara bespovratnih sredstava.

Stevanović je objasnio da program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj, a reč je o kombinaciji finanasiranja 20 odsto investicije kroz bespovratna sredstva Ministarstva i 80 odsto kroz povoljne kredite Fonda.

- Za bespovratna sredstva obezbedili smo još oko 243 miliona dinara - rekao je Stevanović.

On kaže da su već primetni efekti ovog razvojnog programa koje je Ministarstvo privrede sprovodi.

- Mala i srednja preduzeća su najveći rezervoar dobrih efekata na privredna kretanja, a to potvrđuju sva istraživanja i godišnje anlize. Naša ideja je da ih stavimo na mesto koje zaista zaslužuju, da im damo direktnu i konkretnu podršku, ali i da istovremeno afirmišemo preduzetnički duh u Srbiji. Cilj nam je da što veći broj ljudi, zainteresovanih da radi ili radno sposobnih, sebe vidi i prepozna bilo u preduzetništvu ili da zaposlenje traži u relnom sektoru. Efekti kroz ovakve poslove i programe su najveći na privredni rast, budžet i uspešnu ekonomiju jedne države - rekao je Stevanović.

Rok da se zainteresovani prijave za bespovratna sredstva kroz Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz podršku investicijama u privredi je do 1. decembra 2017. godine, a preduzetnicima će dodatno biti na raspolaganju i eventualno neutrošena bespovratna sredstva po programu podsticanja kroz razvojne projekte.

Programom se omogućava podrška u izgradnji novih proizvodnih kapaciteta, povećanje vrednosti i obima proizvodnje i prometa, jačanje konkuretnosti proizvođača i podrška zapošljavanju.

Novac je takođe namenjen za podršku prilikom kupovine, izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja proizvodnog ili poslovnog prostora.

#Novac

#privredna društva

'