AKTUELNO

Predsednik Srpske Desnice i kandidat za predsednika Srbije na predstojećim izborima, Miša Vacić, dao je za vodeći ruski portal koji se bavi vestima u Srbiji sledeći komentar na temu monarhije:

Pitanje, Zamislimo: sutra se u Srbiji oživljava monarhija. Koje su prednosti i mane ove inovacije? A koji bi oblik vladavine bio optimalan za zemlju?

Srbija je od svog postanka bila monarhija. Republika je tek od 1945.godine, nakon komunističke revolucije.

Republika je dakle 77 godina naspram, više stotina godina je monarhije. Bila je kneževina, despotovina, kraljevina i carevina.

Ako bi se ponovo uspostavila monarhija, pitanje je u kom stepenu?

Zašto kao kraljevina, ako smo imali status carevine.
Dakle već je to sporna tačka.

Zatim ko će biti monarh?

Dinastija Nemanjića nema potomka. Dinastija Obrenovića nema potomka. Dinastija Karađorđevića nema više pravo na tron jer se Kralj Petar II odrekao vlasti. Njegov sin je samo prestolonaslednik, prestola kojeg se njegov otac odrekao.
Dakle ni oni ne mogu.

Smatram da je najbolji oblik vlasti, modifikovana republika, gde bi vladar imao duži mandat. Da može na miru da se posveti radu za dobrobit zemlje.

Rusija je procvetala tokom 22 godine vlasti Vladimira Putina. Ne može se postići rezultat preko noći.

Ujedno sam protivnik načela primogeniture. Da vlast bude nasledna, jer dobar vladar, ne mora obavezno imati sina koji će biti takođe dobar vladar.

Treba da odnos šefa države i države, bude poput odnosa monarha i monarhije, tj.domaćina, glave porodice i ostatka zajednice familije.

Ali da se ipak ne izgubi demokratski legitimitet neposrednog biranja vladara od strane građana.

Čak su i monarsi u srednjem veku proglašavani, na crkveno-narodnim saborima.

Srbija treba da bude srpska.

Srbija da se vrati Srbiji.

Nebitno da li je Republika ili Monarhija, bitno je da šef države se ponaša kao domaćin i zaštitnik otadžbine i naroda.

Pored problema bele kuge, okupacije Kosmeta i svih drugih problema današnjice, smatram da tema Republika ili Monarhija nije korisna, jer izaziva bespotrebnu podelu unutar društva u Srbiji. Treba nam sloga i patriotska država Srbija.