AKTUELNO

Predsednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije Miodrag Linta ocenio je da je Aneks G Bečkog sporazuma o sukcesiji bivše SFRJ "mrtvo slovo na papiru" kada je reč o vraćanju imovinskih i stečenih prava Srbima iz Hrvatske i povratka imovine srpskim firmama u Hrvatskoj.

Na Međunarodnoj konferenciji o poštovanju preuzetih međunarodnih obaveza iz Aneksa G sporazuma o sukcesiji, on je juče u Beogradu podsetio da Hrvatska više od 15 godina od stupanja na snagu tog sporazuma odbija rešavanje imovinsih i stečenih prava srpskih povratnika, proteranih Srba i drugih oštećenih građana i zbog toga "sistematski opstruiše sprovođenje Aneksa G".

"U Hrvatskoj nije moguće da Srbi i srpske firme sudskim putem povrate i zaštite svoja imovinska prava. Očigledno je da u Hrvatskoj ne funkciniše pravna država i zbog toga bi Evropska unija trebalo da je suspenduje iz svog članstva", ocenio je Linta.

On je predložio da Vlada Srbije formira stručni tim zadužen za evidentiranje i temeljnu analizu svih slučajeva koji ukazuju na sistemstsko nepoštovanje Aneksa G i predložio dodatne diplomatske, političke i pravne mere protiv takve diskriminatorne prakse u Hrvatskoj.

Bečki sporazum o sukcesiji, potpisan je 2001. godine od strane predstavnika SR Jugoslavije, BiH, Hrvatske, Makedonije i Slovenije, a stupio je na snagu u junu 2004. godine.

Dokument ima sedam aneksa od koji je jedan od najvažnijih Aneks G naslovljen "Privatna svojina i stečena prava".

U navedenom aneksu se jasno i precizno kaže da će svim građanima i pravnim subjektima biti priznata, zaštićena i vraćena prava koja su imali na dan 31.12.1990. godine a svi ugovori sklopljeni tokom rata pod pritiskom i prijetnjama biće proglašeni ništavim.

Konferenciju u Beogradu zajednički su organizovali Udruženje pravnika Srbije, Institut za uporedno pravo i Udruženje oštećenih pravnih lica "Oduzeta imovina".

#Miodrag Linta

'