AKTUELNO

Kako bi se unapredio sistem lokalne samouprave, postigla bolja međuopštinska saradnja i veće učešće javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa organa državne uprave,Vlada Srbije je na današnjoj sednici utvrdila Predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o državnoj upravi.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave izmenama i dopunama dva Zakona, o lokalnoj samoupravi i državnoj upravi, omogućiće se veće neposredno učešće građana u obavljanju poslova lokalne samouprave.

Resorni ministar, Branko Ružić, ocenjuje da će izmene i dopune postojećeg Zakona o lokalnoj samoupravi omogućiti da se "bolje primene instituti neposredne demokratije" kako bi se građani više uključili u donošenje odluka koje su važne za njihove zajednice.

- Ovim promenama predlažemo obavezno konsultovanje građana u pogledu kreiranja budžeta lokalnih samouprava u oblasti investicija. Neke opštine i gradovi u Srbiji to već rade, ali naša intencija je da to postane obaveza svih lokalnih samouprava - kaže Ružić.

On je dodao da će biti unapređeno i funkcionisanje mesnih zajednica i njihov odnos sa jedinicama lokalne samouprave, ali da će promena biti i u načinu prikazivanja nadležnosti lokalnih uprava, rada lokalne skupštine, opštinskog veća kao i opštinske uprave.

Ružić je rekao da je cilj i da se unapredi proces konsultacija sa zainteresovanom javnošću u najranijim fazama pripreme propisa, pa se kroz izmene i dopune zakona o državnoj upravi predviđa da, pored već obaveznog postupka javne rasprave, javnost bude obaveštena i uključena u rad u najranijoj fazi pripreme nacrta zakona.

- Ovo je praksa koju Ministarstvo državne uprave i lokalne samoprave već praktikuje, ali s obzirom da gradimo otvorenu upravu, dobro je da ovu praksu propišemo i za druge organe - rekao je Ružić.

#Branko Ružić

'