AKTUELNO

Institut za strateški društveni dijalog (ISDD) poziva stručnu i opštu javnost naše zemlje da je vreme da Srbija i ceo srpski svet započne širok i institucionalizovan dijalog o perspektivama članstva naše zemlje u organizaciji BRIKS-a i šta nam ono donosi ili oduzima.

Ovogodišnji istorijski samit BRIKS-a, na kojem je doneta odluka o proširenju i još veći broj onih koji žele da budu u društvu jakih ekonomija i važnih zemalja, obavezuje naše društvo da postavi pitanje i pronađe odgovor da li je naš sadašnji ekonomski i integrativni pravac bolji nego onaj koji nudi rastuća i sve moćnija organizacija BRIKS-a- piše u saopštenju Instituta za strateški društveni dijalog (ISDD)

U tom smislu, Institut za strateški društveni dijalog je prvi koji javnosti Srbije, ali i celog srpskog sveta, iznosi osnovna pitanja i teme za razmatranje prednosti i mana uključivanja Srbije u BRIKS- piše u saopštenju.

Naše društvo ima mnogo pitanja a neki od odgovora koji su nam potrebni i šta bi članstvo u BRIKS-u značilo za nas su: Sudbina i status Kosova i Metohije? Odnosi u regionu? Ekonomija, ekologija i energetska bezbednost? Vojna neutralnost i odnosi u svetu, ali i budućnost našeg društva u sferi duhovnosti i obrazovanja- piše u saopštenju.

Zbog svega toga, Institut za strateški društveni dijalog preuzima inicijativu da bude pokretač strateškog dijaloga i naučne analize kako bi se došlo do zaključka: Da li je SRBIJI mesto u BRIKS-u?

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O BRIKS-u i SRBIJI Na jesen 2023. godine u Beogradu će biti održana „Međunarodna konferencija o BRIKS-u i SRBIJI”. O ovim i drugim temama dijalog će voditi eminentni domaći i strani gosti u pokušaju da pronađu i razmotre pitanja, teme i dileme koje stručna i šira javnost Srbije i srpskog sveta ima u vezi sa pristupom Srbije ili pristupanju Grupa BRIKS, koju predvode najveće svetske ekonomije. Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika.
Institut za strateški društveni dijalog je tink tank osnovan 2023. godine i održava bliske veze sa Pokretom socijalista (PS). Putem ove forme ISDD i PS komuniciraju sa stručnom i opštom javnošću Srbije van klasičnih političkih okvira, podstičući široku i stručnu društvenu diskusiju o važnim temama. Ciljevi (ISDD)-a su promocija širokog socijalnog dijaloga, demokratije, ljudskih prava, društvene participacije, nenasilnog rešavanja sukoba, prava pojedinca i zaštite životne sredine, kako u Republici Srbiji, tako i na prostorima gde je prisutna srpska civilizacija.

#BRIKS

#Srbija