AKTUELNO

Na poligonu u Nikincima danas je održan Dinamički prikaz dela komponata projekta "1500+" i testiranje novog streljačkog naoružanja, zaštitne balističke opreme i drugih sredstava iz proizvodnog programa preduzeća odbrambene industrije Srbije.

Prikazu su prisustvovali ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković sa saradnicima, a Vulin je podsetio da se po naređenju vrhovnog komandanta Vojske Srbije, predsednika Aleksandra Vučića, projekat "1500" nastavlja projektom "1500+".

- To je naš način da pokažemo da ćemo armiju i dalje unapređivati, da će svaki naš vojnik biti opremljen u skladu sa najvišim svetskim standardima i da će moći da se nosi sa svakom opasnosti i svakim izazovom koji može pred njega biti postavljen - rekao je Vulin.

On je rekao da je danas pokazana nova generacija streljačkog naoružanja ali i nova balistička zaštita i oprema.

- Prikazali smo vam i nova vozila, novu optiku i pokazali smo vam, što je najvažnije, sve ono što je produkt naše pameti i našeg znanja. Ovo su osmislili i uradili, u najvećoj mogućoj meri, naši konstruktori i inženjeri, naša odbrambena industrija Srbije - rekao je Vulin i dodao da nema mnogo zemalja na svetu koje mogu da se pohvale da rade tako široku paletu proizvoda namenjenih vojsci.

Foto: Tanjug

- Naša Vojska zahvaljujući ovakvoj politici i ovakvom opremanju moći će da se nosi sa bilo kojim izazovom koji se pred nju postavi, naš vojnik će biti zaštićen, biće mu svakako povećana i efikasnost baš kao i naših jedinica, a biće omogućeno našim starešinama da na bolji i bezbedniji način komanduju - istakao je Vulin.

On je rekao da naša armija može da se ponosi onim što je prikazano, dodajući i da su najznačajniji svetski časopisi u ovoj oblasti pisali o prikazu "Slobode 2017".

Oni su posebno obraćali pažnju na modularnu pušku, produkt naše pameti i našeg znanja a poštovanu i cenjenu svuda u svetu, baš kao što je i naša Vojska - naša, a poštovana je i cenjena svuda u svetu rekao je ministar Aleksandar Vulin.

Diković je istakao da se u Vojsci Srbije pažljivo prati sve što se događa na savremenom bojištu, u skladu sa naglim i brzim razvojem savremenih sredstava naoružanja i vojne opreme.

- Najvažnije od svega je da naš vojnik na bojištu bude dobro zaštićen i da njegovi vitalni delovi tela budu zaštićeni, a sredstva koja ste danas videli pružaju najveći mogući stepen zaštite našem vojniku koji je najmanje jednak sa stepenom zaštite svakog vojnika mnogo savremenijih i razvijenih zemalja - rekao je Diković.

On je istakao da sa sredstvima i opremom kojom raspolaže vojnik, on može lako i brzo da uoči opasnost što je veoma važno a isto tako i da brzo na nju reaguje.

- Videli ste efikasnost dejstva iz streljačkog naoružanja, sa borbenog oklopnog vozila, a smatram najvažnijim to što smo danas mogli da uočimo da smo uspeli, uprkos svim teškoćama, da sačuvamo kapacitete naše odbrambene industrije i da sposobnost našeg vojnika, a samim tim i naše vojske, ne zavisi od drugih, odnosno od uvoza već da se mi razvijamo ono što nam treba - rekao je general Diković.

VD pomoćnika ministra za materijalne resurse Nenad Miloradović podsetio je da projekat "1500+" predstavlja nastavak opremanja elitnih jedinica Vojske Srbije najsavremenijim naoružanjem i vojnom opremom prethodno započet kroz realizaciju projekta "1500".

Foto: Tanjug

- Prikazanim naoružanjem značajno će se povećati sposobnosti, pre svega, pešadijskih i specijalnih jedinica vojske Srbije i to je jedan od naših prioriteta i on se odvija u sklopu znatno šireg projekta razvoja i povećanja sposobnosti naoružanja Vojske Srbije koji je započeo pre dve godine i predviđa da se 90 sistema novog i modernizovanog naoružanja municije i vođenih raketa ali i ostalog uvede u Vojsku Srbije i da se njene sposobnosti dovedu na zadati nivo - rekao je Miloradović.

Projekat "1500+" obuhvata naoružanje i vojnu opremu iz domaćeg razvoja u koje spada nova generacija streljačkog naoružanja povećane efikasnosti, koja obuhvata modularne automatske puške M17 6,5 x 39 mm / 7,62x39 mm, snajperske puške repetirke M07 i poluautomatske M91 / 16, dalekometne snajperske puške 12,7 mm M12 i taktički pištolji E3 9mm PARA - što su sve proizvodi "Zastava oružja a.d." Kragujevac i RBGR 40mm, koji proizvodi PPT Namenska.

Opremu čini i nova generacija municije 6,5 x 39 mm GRENDEL i 7,62 x 54R, kao i nova generacija nišanskih sistema za automatske puške (optički i refleksni nišan) i optoelektronski video nišan kao i osmatračko- nišanskih monokulara i binokulara za noćna dejstva.

Sredstva kojima se jedinice Vojske Srbije opremaju u okviru projekta "1500+" su i savremeni komplet zaštitne balističke i taktičke opreme, naoružana daljinski upravljana bezposadna platforma "MILOŠ", nova generacija osmatračkih optoelektronskih sistema "MIP-1" kao i oklopna borbena vozila "LAZAR- 3".

Osim navedenog, projekat "1500+" obuhvata i set komunikaciono-informatičke opreme sa odgovarajućim softverima komandno-informacionog sistema, izviđačke bespilotne vazduhoplovne platforme VRABAC i KVADKOPTER i nova neborbena vozila ZASTAVA NTV.

#Vojska

#oružje

'