AKTUELNO

Nakon podrobne analize dosadašnjeg sadržaja serije "Popadija", koju je sproveo Sektor za monitoring Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost, a koja se emituje na televiziji sa nacionalnom frekfencijom, nedvosmisleno je zaključeno da sadržaj ove serije duboko vređa verska osećanja građana Srbije pravoslavne veroispovesti čime su prekršeni i Ustav Republike Srbije i Zakon o radiodifuziji.

Mario Spasić, generalni sekretar ovog Saveta, za medije pojašnjava:

"Ustav Srbije i Zakon o radiodifuziji obavezuju sva pravna i fizička lica na zabranu diskriminacije i podsticanje na punu afirmaciju građanskih prava i sloboda i razvoj društvene harmonije. Sa druge strane, sadržaj serije: "Popadija" duboko diskriminiše građane pravoslavne veroispovesti u Republici Srbiji, nipodaštava ustavom i zakonima zagarantovano pravo veroispovesti i nasrće na verska osećanja višemilionskog broja naših građana" - saopštava Spasić i dodaje:

"Serija: 'Popadija' propagira gnusno ponižavanje verskih sloboda građana Srbije, jer u svom sadržaju vređa žene, kao stub društva i porodice, ali ujedno i vređa pravoslavnu versku zajednicu i pravoslavne vernike, tako što izvrgava ruglu kanonski priznate verske obrede verske zajednice koja okuplja najveći broj građana Srbije" - zaključuje Spasić.

"Popadije nisu nemoralne žene, hrišćanski vernici ne mogu biti predstavljeni kao nerast i Crkva ne može biti predstavljena u ovom svetlu, jer to vređa verska osećanja vernika. Ova serija krši i Ustav i zakone Srbije i Regulatorno telo za elektronsko medije i televizija na kojoj se serija emituje hitno moraju efikasnom reakcijom da spreče dalje kršenje ljudskih prava žena, verskih zajednica i svih građana Republike Srbije. Ono što vređa, ne može biti duhovito", podvukao je Spasić.

Autor: