AKTUELNO

Žalbeni zahtevi su prosleđeni i Nastavno-naučnom veću FON-a.

Siniša Mali, ministar finansija, podneo je žalbu Univerzitetu u Beogradu na odluku Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka (NNV FON) u kojem je izrečena javna osuda zbog neakademskog ponašanja prilikom izrade doktorskog rada, odbranjenog u toj ustanovi.

On je to juče potvrdio i istakao da su dodatne dve žalbe podneli i njegovi advokati. Žalbeni zahtevi su prosleđeni i NNV FON-a. 

Prethodnih dana UB-u su na istu odluku upućene i žalbe pet članova akademske zajednice, što je potvrdila rektorka prof. dr Ivanka Popović i dodala da ih je pretočila u javne i podnela Odboru za profesionalnu etiku UB-u, koji ima rok do 22. novembra da se izjasni o tome. 

Do tog datuma rektorka je odbila da govori, i kako je saopštila, smatra da bi svaka njena reč mogla da utiče na izjašnjavanje pomenutog odbora.

- Niko nije dostavio zahtev u adekvatnoj formi i time niko nema svojstvo stranke koja je inicirala postupak. Takođe, nezvanično saznajemo, da se postupak vodi na osnovu dopisa koji je FON-u dostavio rektor Univerziteta u Beogradu. Taj dopis nikada nije dostavljen Siniši Malom na pisani odgovor. Sam postupak se, de fakto, vodi bez učešća Siniše Malog kao učesnika u njemu. Nijedna od dosadašnjih odluka nije dostavljena Siniši Malom, pa mu je samim tim uskraćena mogućnost da uloži žalbu - navodi list Politika niz zamerki koje Mali i advokati izriču na 2.000 strana.

Iz Rektorata ni juče nisu potvrdili da su im stigle žalbe ministra Malog i njegovih opunomoćenika. Samo jedna od tri pozamašne žalbe koju su Siniša Mali i njegovi advokati prosledili UB-a, i u koje je "Politika" delimično imala uvid, sadrži prilog od oko 2.000 strana, a sve zajedno ispisane su na oko 3.000 strana. 

Pored ove žalbe upućene Rektoratu, Siniša Mali i njegovi advokati nameravaju da pišu odgovor na svaku podnetu žalbu, jer smatraju da nijedna nije dozvoljena, jer ih izjavljuju neovlašćena lica, kao i da nisu sačinjene u adekvatnoj formi.

#Siniša Mali

'