AKTUELNO

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija nema dokumentaciju ni uvid u evidenciju i registar stranih firmi i njihovih predstavništava iz perioda od 1990-2004, jer ni pravni prethodnici ovog ministarstva nisu vodili nikakvu bazu podataka.

To se navodi u odgovoru Ministarstva na tvrdnje Saveza za Srbiju da Ministarstvo ne raspolaže nikakvim dokumentima kojima bi se dokazalo da je firma Megatrend International Expert Consortium Limited iz Londona, koja je izdala diplomu Nebojši Stefanoviću, imala dozvolu za rad kao obrazovna ustanova.

U izjavi za javnost dostavljenoj Tanjugu, sekretar Ministarstva Sandra Dokić je povodom, kako kaže, pogrešnog tumačenja i zlonamernih političkih interpretacija odgovora Ministarstva na traženu informaciju od javnog značaja o postojanju dokumentacije koja se odnosi na izdavanje dozvole za rad firme "Megatrend International Expert Consortium Limited" iz Londona za period 1990-2004.godine, a koji je potpisala, navela:

"Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija ne poseduje bilo kakvu dokumentaciju iz perioda 1990-2004, zbog toga što nije nasledilo bilo kakvu bazu dokumenata niti njihove evidenciju od svojih pravnih prethodnika iz tog perioda - Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom Državne zajednice SCG, a kasnije i republičkog Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom."

Kako kaže, s obzirom na to da "nismo nasledili bilo kakvu vrstu dokumenata, samim tim nismo mogli da imamo ni uvid u evidenciju i registar stranih firmi i njihovih predstavništava iz tog perioda, je ih ni pravni prethodnici ovog ministarstva nisu vodili".

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija pozvalo je sve koji su zainteresovani da ostvare uvid u arhive Ministarstva, kako bi se uverili da nisu nasledili niti jedan dokument, niti evidenciju bilo kojih akata iz perioda 1990-2004.

Savez sa Srbiju je ranije danas naveo da im je Ministarstvo potvrdilo u odgovoru da ne raspolaže nikakvim dokumentima kojima bi se dokazalo da je firma Megatrend International Expert Consortium Limited iz Londona, koja je izdala lažnu diplomu Nebojši Stefanoviću, imala dozvolu za rad kao obrazovna ustanova.

Univerzitet Megatrend je ranije saopštio da je Megatrend International Exp. Cons. LTD imao dozvolu za rad od tada nadležnog saveznog Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom.

Savez za Srbiju je na osnovu Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja tražio od pravnog naslednika tog ministarstva - Ministartsva trgovine, turizma i telekomunikacija, da dostavi dokumentaciju koja se odnosi na pomenutu dozvolu za rad za period 1990-2004.

#Ministarstvo trgovine | turizma i telekomunikacija

'