AKTUELNO

Nedavna studija sprovedena u Hamburgu, Nemačka, istraživala je uticaj različitih količina konzumacije kafe na strukturu mozga kod više od 2.000 osoba starosti između 45 i 74 godine. Četiri grupe ispitanika su se razlikovale prema broju šoljica kafe dnevno: manje od 1, 1-2, 3-4, i 5-6 šoljica. Rezultati su ukazali na to da oni koji redovno konzumiraju tri do četiri šoljice kafe dnevno pokazuju jaču strukturu mozga, merenu očuvanom debljinom korteksa, povezanom s višom inteligencijom.

Međutim, istraživači su primetili da studija ima svoje nedostatke, uključujući mali i homogeni uzorak, kao i potencijalne konfuzne faktore poput početnog zdravstvenog stanja i obrazovanja ispitanika. Takođe, naglašavaju potrebu za daljim istraživanjima, posebno u vezi s efektima kofeina bez kofeina.

Uprkos tim ograničenjima, studija doprinosi rastućem broju dokaza koji podržavaju ideju da umerena konzumacija kafe može biti korisna za zdravlje mozga. Neki prethodni istraživački radovi sugerišu da prag od tri do četiri šoljice dnevno može pružiti optimalne koristi. Ovi nalazi dodaju se sveukupnoj slici o zdravstvenim prednostima kafe, koja se povezuje sa smanjenjem rizika od neuroloških, metaboličkih i jetrenih stanja, kao i sa usporavanjem kognitivnog pada. Savetuje se oprez u konzumaciji kofeina kod pojedinaca koji reaguju na njega sa nervozom, anksioznošću ili ubrzanim radom srca, dok se istovremeno preporučuje podrška zdravlju mozga putem pravilnog sna, fizičke aktivnosti i kontinuiranog učenja.