AKTUELNO

Jedan deo ljudi, prilikom putovanja, pa čak i tokom kratkotrajne vožje, oseti simptome mučnine i vrtoglavicu praćenju nagonom za povraćanjem. Stručnjaci su pokušali da pronađu uzrok za mučninu tokom vožnje.

Kinetoza - bolest kretanja

Mučnina tokom vožnje naziva se još i kinetoza, odnosno bolest kretanja, i definiše se kao loša adaptacija organizma na pokret. Ona se odigrava kada tri dela našeg tela osete pokret- oči, unutrašnje uho i senzorni nervi koji šalju signale mozgu.

Dok nam oči omogućuju da vidimo da se krećemo, nervi u mišićima i ekstremitetima nam dozvoljavaju i da osetimo kretanje. Za to vreme, unutrašnje uho omogućuje nam da percepiramo kretanje. Kinetoza nastaje kada samo jedan od ovih čula, uglavnom unutrašnje uho, oseti kretanje, a ostali ne.

Autor: