AKTUELNO

Istraživanje otkriva kako stav i odgovori na komplimente mogu poboljšati ili prekinuti vaše veze.

Da li ste ikada razmišljali o tome kako reagujete na komplimente? Kad nekoga upoznate i udelite mukompliment, kakvu vrstu odgovora očekujete? Većina vas verovatno očekuje jednostavno „hvala.“Razmislite o tome šta biste pomislili da je odgovor na vaš kompliment o tome kako neko sjajnoizgleda ili koliko je pametan bio „znam.“ Da li bi vas takav odgovor iznervirao i kako biste reagovalireagirali u smislu daljeg upoznavanja sa tom osobom? Sledeće istraživanje otkriva zašto je to važno.

Virtuelni kompliment

Autori Maria DelGreco i Amanda Denes* su u članku u časopisu pod nazivom „Nisi tako sladak kolikomisliš da jesi“ ispitali pitanje percepcije, kada je u pitanju davanje i primanje komplimenata. Oni suistakli da iniciranje komplimenata uključuje tumačenje komunikacijskih signala. Izazovi pokretanjanovih odnosa i poznanstava su obično izraženiji na društvenim mrežama i mogu dovesti donegativnih posledica.

Jedan od načina na koji potencijalni parovi pokušavaju da izgrade neku vezu započinje upotrebomkomplimenata. DelGreco i Denes su usvojili definiciju komplimenata kao „govorni čin koji izričito iliimplicitno pripisuje zaslugu nekom drugom osim govorniku, obično osobi kojoj se obraća za neko„dobro“, koje pozitivno ocenjuje i govornik i slušalac. Oni priznaju vrednost komplimenata u razvojuodnosa, primećujući da su u internetskom kontekstu pravi komplimenti najefikasniji.

Koju vrstu komplimenta dobijaju ljudi? Žene su obično pohvaljene zbog svog izgleda, a muškarcizbog onoga što poseduju ili zbog svojih sposobnosti. Što se tiče „tačnog“ odgovora na kompliment,DelGreco i Denes napominju da većina ljudi koji upućuju kompliment očekuju jednostavno „hvala“ oddruge strane. Što se tiče razlika u odgovorima na osnovu pola, primećeno je da žene odgovaraju višesa zahvalnošću nego muškarci.

Studije pokazuju da, iako se komplimenti često koriste kao pokretači razgovora, u cilju obezbeđenjadatuma, „rodna i kulturna očekivanja i razlike mogu da dovedu do pogrešnog komuniciranja,konfuzije i sukoba.“

Foto: Unsplash.com

Teorija kršenja očekivanja

Autori su koristili teoriju kršenja verovatnoće odgovaranja na komplimente da bi istražili percepcijureakcija žena na komplimente u kontekstu komunikacije putem interneta. Koristeći uzorak od 413studenta, otkriveno je da se ženske osobe koje krše očekivanja standardnog odgovaranja nakomlimente - tako što odgovore na kompliment saglasno i jedva pohvalno, ocenjuju negativnije negona žene koje su “pozitivno” prekršile očekivanja ne slažući se sa komplimentom, ili žene koje supotvrdile očekivanja odgovorivši jednostavnim „hvala“.

Oni napominju da njihova otkrića ilustruju uticaj teorije kršenja verovatnoće odgovaranja nakomplimente u novom kontekstu - internet druženja. Objašnjavajući rezultate, autori primećuju dasu se procene žena koje su učestvovale u pozitivnim kršenjima komplimentiranja razlikovale od ženakoje su postupale u skladu sa očekivanjima, pri čemu su pojedinci u stanju pozitivnog kršenjaocenjeni kao manje privlačni u socijalnom smislu, razgovoru, simpatičnosti, moći i samopoštovanja,u poređenju sa pojedincima koji su imali konformistički stav.

Takođe su otkrili da su procene žena koje su davale negativne povratne reakcije na komplimenteocenjene kao manje privlačne u društvenom pogledu, konverzaciji, simpatijama okoline, ali i većemoći i samopoštovanja u poređenju sa osobama konformističkog stava.

Između ostalog primećeno je unutar konteksta da žene koje u negativnom kontekstu odgovaraju nakomplimente, sa recimo naletom preteranog samopouzdanja, imaju manju verovatnoću da će bitiuspešne u komunikaciji na društvenim mrežama, a mogu čak i biti podložnije uznemiravanju puteminterneta.

Foto: Unsplash.com

Socijalna vrednost ljubaznosti

Očigledno je moć jednostavnog „hvala“ najefikasniji odgovor u fazi iščekivanja romantike. Ove dvejednostavne reči su očekivano dobro prihvaćene i možda čak ukazuju na lagani efekat krotkosti,obično u očima muškaraca - koji je psihološki privlačan i cenjen bez obzira na to koliko je neko fizičkiprivlačan.

Ako želite da pročitate više o ovoj i sličnim temama, možete to OVDE uraditi.

*DelGreco, Maria, and Amanda Denes. 2019. “You Are Not as Cute as You Think You Are: Emotional Responsesto Expectancy Violations in Heterosexual Online Dating Interactions.” Sex Roles: A Journal of Research, August.doi:10.1007/s11199-019-01078-0.

Autor: Pink.rs

#Ljubav

'