AKTUELNO

Videli smo kako je izgledalo suđenje Brajanu Volšu koje će biti nastavljeno 1.marta jer je njegov advokat rekao da nije dobio određena dokumenta u vezi sa pronađenim dokazima.

Poznavaoci tamošnjeg pravosudnog sistema očekuju i da tužilaštvo u jednom trenutku sve prikupljene dokaze iznese i pred Veliku porotu koja će tada glasati da li će direktno optužiti Volša po svim tačkama koje predlaže tužilaštvo.

Advokat Nebojša Perović je pojasnio kako bi trebalo da teče ovaj slučaj.


Na početku je rekao šta konkretno znači kada je advokat rekao da nema određena dokumenta.

- U Americi se primenjuje anglosaksonsko krivično zakonodavstvo. Oni se vode jednim aksionom, a to je jednakost oružja u postupanju. Tamo je tužilačka strana jednaka sa odbranom. Samim tim, tužilačka strana je dužna da sve svoje dokaze dostavlja odbrani. U ovom konkretnom slučaju, verovatno je bio problem pošte ili nečega. Primera radi, kod nas odbrana mora sama da kopira i traži uvid u sve dokumente - započeo je advokat.

S obzirom na to da telo ne može biti nađeno, tužilaštvo će baratati DNK tragovima i detaljima, a Perović je rekao da li to može biti korisno i važno za izricanje presude:

- Mogu, ali ja ne mogu sebi da dozvolim da kažem da je to zapravo i dovoljno. To zavisi i od veštine odbrane i na koji način će se tumačiti ti tragovi. Bilo koja presuda, u bilo kom pravnom sistemu, mora predstavljati mozaik, a svi ti delovi moraju da daju jednu jasnu sliku. Sudska odluka mora da bude zaključak, koji je 360 stepeni, odnosno, iz kojeg se ne može izneti drugačiji zaključak.

Autor: