AKTUELNO

Ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević i ministar kulture Crne Gore Aleksandar Bogdanović najavili su danas potpisivanje novog Sporazuma o saradnji koji će pospešiti i unaprediti već dobru saradnju dveju zemalja.

Vukosavljević je nakon sastanka s crnogorskim kolegom rekao da su postigli veoma visok stepen saglasnosti o svim aktivnostima koje vezuju Srbiju i Crnu Goru u oblasti kulture, te dodao da se priprema novi desetogodišnji Sporazum o saradnji koji bi trebalo da bude potpisan u narednih nekoliko meseci.

Predloženo je takođe i potpisivanje niza memoranduma o saradnji na nivou institucija kulture koji treba da unaprede saradnju imajući u vidu, kako je istakao Vukosavljević, istorijske i druge bliskosti dve države i dva naroda, zajednički kulturni prostor i veliki broj tema koje mogu biti deo zajedničkih projekata i dalje kulturne razmene.

Ministri su ocenili da ima prostora da se saradnja unapredi posebno u oblasti filmske industrije, zaštite kulturnog nasleđa na nivou arhiva, biblioteka i konzervatorskih radova.

Vukosavljević je svog kolegu upoznao sa principijelnim stavom Srbije da je srpska kulturna baština na Kosovu i Metohiji nezaobilazni temelj srpskog kulturnog jezgra i srpske tradicije.

- Istakli smo i da je za nas neprihvatljiv status takozvanog pravnog identiteta Kosova u Unesku. Konstatovana je razlika u tom smislu, ali s druge strane je u velikom broju tema postignut najviši stepen saglasnosti - rekao je Vukosavljević.

Foto: Tanjug

Bogdanović je pomenuo dobru saradnju Crnogorskog narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta u Beogradu i rekao da su pozvali srpski nacionalni teatar da bude gost na Festivalu narodnih pozorišta zemalja regiona u junu.

On je naveo i da će biti unapređene saradnja posebno između Centra za konzervaciju i arheologiju CG i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije i to kroz razmenu, odnosno digitalizaciju projektne dokumentacije za kulturna dobra koja se nalaze u Zavodu.

Pomenuo je dobru saradnju na očuvanju neolitskih lokaliteta i rekao da je tokom sastanka dogovoreno da se poseban akcenat u narednom periodu stavi na one lokalitete koji u prethodnom periodu nisu bili adekvatno zaštićeni.

Bogdanović je kazao da Crna Gora planira izgradnju novog Muzeja savremene umetnosti u čemu iskustva Srbije, kako je primetio, mogu biti dragocena.

Podsetio je na zajedničku nominaciju stećaka za listu Uneska i naveo da je predložio ministru Vukosavljeviću da Crna Gora zajedno sa Srbijom pristupi kandidaturi gusala kao zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra za upis na Uneskovu listu.

Bogdanović je najavio da će u okviru Foruma Kreativan Evropa koji se održava u maju u Srbiji dodatno razgovarati o zaštiti kulturnog nasleđa u regionu.

Crnogorski ministar je najavio da će u narednom periodu dodatno raditi na zajedničkom konkurisanju kod međuanrodnih fondova poput Eurimaža, čime bi se dodatno promovisale obe zemlje kao atraktivne filmske destinacije.

- Kroz Eurimaž kao potporni fond Evropske unije, čijem članstvu će Crna Gora pristupiti do kraja ove godine, možemo dodatno afirmisati one projekte koji mogu prevazići regionalni kontekst - poručio je Bogdanović uz ocenu da odnos Srbije i Crne Gore treba da bude primer svim zemljama u regionu kako se kroz zajedničku saradnju i delovanje može dodatno osnažiti faktor stabilnosti Jugositočne Evrope.

#Ministri

#kultura

#saradnja

'